Nové VOP pre používanie ING Servisného portálu

Vážení klienti,
oznamujeme vám, že ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, Bratislava, ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, Bratislava a ING Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, Bratislava so sídlom na Trnavskej ceste 50/B, 821 02 Bratislava (ďalej len ING Spoločnosť) mení a dopĺňa Všeobecné podmienky pre používanie ING Servisného portálu.

Nové, úplné znenie Všeobecných podmienok pre používanie ING Servisného portálu (zverejnené 28.2.2014) aj so zapracovanými zmenami nadobudne účinnosť 15.3.2014.