Novinka v spôsobe zasielania výpisov alebo myslime spolu ekologicky

Vážení klienti, ako proekologická spoločnosť, sme sa rozhodli umožniť Vám v blízkej dobe elektronický prístup k Vášmu osobnému účtu. Okrem zobrazenia stavu na účte budete mať možnosť:

  • realizovať zmeny údajov na zmluve ihneď, bezpečne a bez čakania, 
  • vytvoríme Vám schránku, kde budete mať uložené výpisy z účtu.

Po Vašej registrácii na novom servisnom portály Vám bude odoslané jednorazové heslo, prostredníctvom ktorého budete mať prístup do klientskej zóny na stránke
www.ing-tatry-sympatia.sk . Ak ste už sporiteľom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, budete môcť využiť prvky pridelené touto spoločnosťou aj pre ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. 
Ak aj Vám záleží na životnom prostredí a uprednostňujete rýchlu elektronickú komunikáciu, veríme, že privítate tento spôsob zasielania výpisov. 
Pre umožnenie tejto zmeny stačí, ak podpíšete tu priloženú Žiadosť o zmenu spôsobu zasielania výpisov . O sprístupnení klientskej časti Vás budeme informovať prostredníctvom našej
stránky.  Prípadné otázky týkajúce sa pripravovanej klientskej časti DDS webu môžete už v súčasnosti adresovať na .