Novým žiadateľom o dočasnú dávku s výplatou na účet dávame túto možnosť priamo v konktrétnych tlačivách žiadostí o dávku

Novým žiadateľom o dočasnú dávku s výplatou na účet dávame túto možnosť priamo v konktrétnych tlačivách žiadostí o dávku.
Ak súhlasíte s pravidelným zasielaním dávky na účet, označte na tlačive žiadosti krížikom pole pre "áno". Dávka bude od začiatku vyplácaná na účet v banke bez ďalšieho dokladovania. Ak vyberiete "nie" a chcete vyplácať dávku na účet, naďalej musíte zasielať Potvrdenie o žití. Ak nevyznačíte ani jednu z možností áno/nie, spoločnosť bude k žiadosti vyžadovať Potvrdenie o žití.

Možnosť nepretržitej výplaty na účet je zahrnutá v týchto tlačivách:

Potvrdenie o žití zostáva naďalej v platnosti pre doživotné dávky, v prípade účastníckej zmluvy bez určených oprávnených osôb a tiež pre klientov dočasných dávok, ktorí so zmenou nesúhlasia a chcú naďalej dobrovoľne zasielať Potvrdenie o žití. Zmena sa týka žiadostí podpísaných od 20.8.2012.

Veríme, že túto zmenu privítate a bude pre Vás zjednodušením pri poberaní doplnkového starobného dôchodku.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.