Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Oznamujeme týmto všetkým sporiteľom, že na základe predchádzajúcich súhlasov udelených Národnou bankou Slovenska s právoplatnosťou dňa 27. 8. 2013, dôjde s účinnosťou k 17. 9. 2013 k zmene štatútov dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.. Nové verzie štatútov sú k dispozícii v sekcii „Fondy“.

(Pozn.: oznámenie uverejnené dňa 2.9.2013)