Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Oznamujeme týmto všetkým sporiteľom, že na základe predchádzajúcich súhlasov udelených Národnou bankou Slovenska s právoplatnosťou dňa 16. 6. 2009, dôjde s účinnosťou k 1. 7. 2009 k zmene štatútov dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Nové verzie štatútov sú k dispozícii v sekcii „Fondy“.

Pozn.: oznámenie bolo uverejnené dňa 17.6.2009