Tento webový server používa cookies

K personalizácii obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našich návštevností využívame cookie súbory. Informácie o tom, ako používate náš web, sa delíme s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku používania ich služieb.

Zobraziť detaily Akceptovať

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
JSESSIONID pojistovna.nn.cz Funkčné cookie webovej aplikácie Session HTTP
TS# pojistovna.nn.cz
Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu
Session HTTP

 

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
_ga nn.cz Používa služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web. 2 roky HTTP
_gali nn.cz Používa služba Google Analytics k zberu údajov o používanie webu Session HTTP
_gat nn.cz Používá služba Google Analytics - Neuchovává žádné informace o uživatelích, jen limituje dotazy posílané na doubleclick.net Session HTTP
_gid nn.cz Používa služba Google Analytics - neuchováva žiadne informácie o užívateľoch, len limituje otázky posielané na doubleclick.net Session HTTP
s_cc nn.cz Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
s_fid nn.cz
Uloží aktuálnu verziu aplikácie Flash, ktorá je k dispozícii v prehliadači používateľa.
2 roky HTTP
s_sq nn.cz Zaznamenáva informácie o klikanie na stránke. Session HTTP
s_vi ingpojistovna.d3.sc.omtrdc.net Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie používateľa pre opakovanie návštevy. 2 roky HTTP

 

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
0 adform.net Neklasifikované 2 roky HTTP
ads/user-lists/# google.com Označí toho, kto navštívil web alebo dokončil nákup, k potenciálnemu nastavenie remarketingové kampane alebo cielenie reklamy. Session HTTP
C adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. 30 dní HTTP
cid adform.net Optimalizuje zobrazenie reklamy na základe kombinácie pohybu užívateľa a rôznych ponúk inzerentov pre zobrazovanie reklám užívateľov. 2 mesiace HTTP
collect google-analytics.com Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka cez ciele a marketingové kanály. Session HTTP
GPS youtube.com Zaregistruje na mobilných zariadeniach jedinečné ID umožňujúce sledovanie na základe zemepisnej polohy GPS. Session HTTP
IDE doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. 2 roky HTTP
r/collect doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach Session Pixel
Serving/TrackPoint adform.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. Session Pixel
test_cookie adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
uid adform.net Registruje jedinečné ID užívateľa, ktoré rozpoznáva prehliadač používateľa pri návšteve webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie reklám na základe pohybov užívateľa a ponúk rôznych poskytovateľov reklám pre zobrazovanie reklám užívateľov. Session HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Snažia sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní HTTP
YSC youtube.com Zaregistruje jedinečné ID, ktoré uchováva štatistiky o tom, aké videozáznamy od YouTube užívateľ videl. Session HTTP

 

Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré máme v procese klasifikovania spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
bstat bstat.io Neklasifikované 1 rok HTTP
click_storage pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
cookies.js pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.globalVisitID nn.cz Neklasifikované 3 roky HTTP
genesys.tracker.serverAlias nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.visitID nn.cz Neklasifikované Session HTTP
GWEROUTEID chat.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
last_url nn.cz Neklasifikované 1 rok HTTP
lng pojistovna.nn.cz Neklasifikované 29 dní Pixel
mojeZp pojistovna.nn.cz Neklasifikované bez expirácie Pixel
s_cm nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_cvp_chnl nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_dr nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
statBrowserIdNew pojistovna.nn.cz Neklasifikované 2 měsíce HTTP

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby sa užívateľský zážitok stal efektívnejším.

Zákon uvádza, že je možné uložiť cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené v službách tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia

1/2

P

F

FO

P

S15er

ze

1

0/

20

12

5

04

73

4

ŽÁDOST O VÝPLATU

doživotní penze dle Penzijního plánu č. 3

*1* *VYPL*

Výplatní schéma č. 1: Doživotní penze pro účastníka - není třeba dalších údajů. Při úmrtí účastníka nevzniká oprávněným osobám nárok

na pozůstalostní penzi.

Výplatní schéma č. 2: Doživotní penze s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ……..............…

b) Určete jednu nebo více oprávněných osob pro případ úmrtí, zvolte jejich pořadí a vymezte procentuálně způsob rozdělení nároku,

přičemž součet musí být roven 100 %. V případě, že procentní rozdělení není určeno, provede tak ING Penzijní společnost, a to

rovnoměrným rozdělením k počtu oprávněných osob. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě / oprávněným osobám nárok na 

pozůstalostní penzi, pouze však do konce garantované doby výplaty. Zemře-li některá oprávněná osoba před koncem garantované

doby výplaty, převezme výplatu jejího podílu ta zbylá oprávněná osoba, která má nejnižší pořadové číslo.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo Podíl v celých %

1.

2.

Výplatní schéma č. 3: Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

Určete oprávněnou osobu pro případ úmrtí. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě nárok na doživotní pozůstalostní penzi.

Zemře-li určená oprávněná osoba, nárok na pozůstalostní penzi zaniká.

Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

Výplatní schéma č. 4: Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ……..............…

b) Určete dvě oprávněné osoby pro případ úmrtí a zvolte jejich pořadí. Při úmrtí účastníka vzniká 1. oprávněné osobě nárok na doživotní

pozůstalostní penzi. Zemře-li tato oprávněná osoba před koncem garantované doby výplaty, pak nárok na výplatu pozůstalostní penze

přechází na 2. oprávněnou osobu, a je vyplácena pouze do konce garantované doby. Zemře-li i tato oprávněná osoba před uplynutím

garantované doby, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

1.

2.

Výplatní schéma č. 5: Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

a) Určete velikost poměru pozůstalostní penze: pozůstalostní penze = .............… % z řádné penze (penze účastníka).

b) Určete oprávněnou osobu pro případ úmrtí. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě nárok na doživotní pozůstalostní penzi.

Zemře-li oprávněná osoba, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

A

B1 Žádám o doživotní penzi podle výplatního schématu:Zvolenou variantu zaškrtněte a vyplňte potřebné údaje.

Aktuální trvalá adresa:

Jméno, příjmení, titul:

Rodné číslo:

Účastník penzijního připojištění

Uvedené údaje musí být shodné s údaji uvedenými na úředním ověření.

Aktuální kontaktní adresa:

Telefonní číslo:

Žádám o výplatu dávky ze smlouvy o penzijním připojištění č.: ……………………………………… uzavřené s ING Penzijní společností, a.s., se sídlem:

Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 — Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

Frekvence výplaty: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

Účastník, žádající o doživotní starobní penzi, který nedovršil věk 60 let, avšak splnil podmínku přiznání starobního důchodu, je

povinen tuto skutečnost prokázat fotokopií dokladu o přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění (musí obsahovat přesné

datum přiznání důchodu).

Prohlášení účastníka: Jsou-li příspěvky na mé smlouvě evidované ve prospěch starobní i výsluhové penze, žádám o zrušení výsluhové

penze a její sloučení se starobní penzí.

Místo pro úřední ověření podpisu účastníka:

datum podpis účastníka

Upozornění:

· Nejsou-li vyplněny údaje pro bankovní převod, musí být číslo

účtu, kód banky a specifický symbol proškrtnuty.

· Veškeré údaje v části A-C musí být vyplněny jedním druhem

písma, nejlépe hůlkovým.

2/2

Výplatní schéma č. 6: Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ...........................

b) Určete velikost poměru pozůstalostní penze: pozůstalostní penze = ........................... % z řádné penze (penze účastníka).

c) Určete dvě oprávněné osoby pro případ úmrtí a zvolte jejich pořadí. Při úmrtí účastníka vzniká 1. oprávněné osobě nárok na doživotní

pozůstalostní penzi. Zemře-li tato oprávněná osoba před koncem garantované doby výplaty, pak nárok na výplatu pozůstalostní penze

přechází na 2. oprávněnou osobu, a je vyplácena pouze do konce garantované doby. Zemře-li i tato oprávněná osoba před uplynutím

garantované doby, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

1.

2.

Adresa:

Jméno, příjmení, titul:

Specifický symbol:

Dávky a korespondenci zasílat na adresu

Číslo účtu / kód banky:

nebo bankovním převodem

B2

C