Štatút fotografickej súťaže na Facebooku: „Užite si pokojné leto s deťmi bez následkov“

Štatút spotrebiteľskej fotografickej súťaže „Užite si spokojné leto s deťmi bez následkov“ na podporu znalosti značky a produktu Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa (ďalej len ako „štatút“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej len ako „súťaž“).