Upisovacie obdobie kapitálového životného poistenia StabilProfit predĺžené do 31.12.2009

Upisovacie obdobie kapitálového životného poistenia StabilProfit predĺžené do 31.12.2009

Vplyvom trhových podmienok môže byť upisovacie obdobie predčasne ukončené.