Upozornenie

 

Dňa 3. januára 2013 nebude prebiehať obchodovanie a oceňovanie finančných fondov investičného životného poistenia. V zmysle poistných podmienok sa tento deň nepovažuje za oceňovací deň.