Výpisy z druhého dôchodkového piliera

Výpisy z druhého dôchodkového piliera

Milí klienti,

práve v týchto dňoch sme vám začali posielať výpisy z druhého dôchodkového piliera a vo svojich poštových schránkach ich môžete očakávať najneskôr do konca januára.

Čo je dôležité vedieť:

  • Ak ste sporiteľom iného fondu ako Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. obdržíte spolu s výpisom aj VYHLÁSENIE. Čo s ním? Ak si naďalej želáte zostať sporiteľom vo svojom súčasnom fonde/fondoch, VYHLÁSENIE vyplňte, podpíšte a doručte ho, prosím, najneskôr do 31.3.2013  pohodlne naskenované e-mailom na:
  • Ak VYHLÁSENIE nepošlete do uvedeného termínu, stanete sa k 30.4.2013 sporiteľom fondu Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f., do ktorého budú presunuté tiež všetky prostriedky z pôvodného negarantovaného fondu.
  • Aj po tejto zmene však máte naďalej právo kedykoľvek zmeniť svoj fond, či už písomne alebo on-line po prihlásení sa na váš osobný dôchodkový účet.
  • Pokiaľ ste žiadali o elektronický výpis, nájdete ho najneskôr do konca januára 2013 v schránke po prihlásení sa na Váš osobný dôchodkový účet: https://klient.ing.sk/dss/client
  • Ak ste o elektronický výpis ešte nepožiadali, stačí, keď vyplníte formulár a budúci rok si už aj vy môžete výpisy pohodlne prezerať cez náš portál.

Ak u nás máte aj doplnkové dôchodkové sporenie ING Tatry-Sympatia, d.d.s., môžete svoj výpis očakávať v druhej polovici februára.

  • Zhodnotenia fondov ING Taty-Sympatia, d.d.s.,a.s.:
  • Rastový príspevkový d.d.f. 19,46%
  • Vyvážený príspevkový d.d.f. 7,49%
  • Konzervatívny príspevkový d.d.f. 3,29%

Vaša ING