Vyžrebovali sme výhercu súťaže pre klientov ING Tatry - Sympatia o 2 vstupenky na Veľkú cenu Maďarska

Vyžrebovali sme výhercu súťaže pre klientov ING Tatry - Sympatia o 2 vstupenky na Veľkú cenu Maďarska

V čase od 23.2.2009 do 31.03. 2009 mali klienti ING Tatry – Sympatia d.d.s možnosť zúčastniť sa zaujímavej súťaže.

Tí, ktorí poslali riadne vyplnenú návratku boli zaradení do žrebovania o 2 vstupenky na Veľkú Cenu Maďarska.

 Žrebovanie sa uskutočnilo 16.4 pod dozorom štátneho notára.

Šťastným výhercom sa stal Štefan Kovács z Myjavy.
Výhercovi srdečne blahoželáme!