Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.4.2010 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  Štatúty boli zosúladené s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2010.