Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 4.12.2009 budú v platnosti nové Štatúty všetkých doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Informačné prospekty a Základná informácia o fondoch.Štatúty boli zmenené z dôvodu novej právnej úpravy investovania v doplnkových dôchodkových fondoch.