Zmena štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 23.4.2014 bude v platnosti nové znenie štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.