Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2009

S účinnosťou od 1.1.2009 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v oblasti doplnkových výsluhových dôchodkov, ako aj iné zmeny. Viac sa dočítate v dokumente Hlavné zmeny v úprave zákonatu.