Zníženie odplaty za výkon funkcie depozitára

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.2.2013 je v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížená odplata za výkon funkcie depozitára VÚB a.s. na 0,025% p.a. z čistej hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.