Agentúra Standard & Poor’s potvrdila skupine ING ratingy v pásme AA

Agentúra Standard & Poor’s potvrdila skupine ING ratingy v pásme AA

V spojitosti s krízou na trhoch dochádza k nestabilite v odvetví finančných služieb. Ratingové agentúry v súčasnosti revidujú hodnotenia bánk a poisťovní na celom svete.

Popredná ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) 21. októbra oficiálne potvrdila doterajšie ratingy skupiny ING. Skupina ING Group zostáva aj naďalej spoločnosťou s ratingom AA (t.j. „stabilný výhľad“).

Napriek tomu, že agentúra Moody’s svoje ratingy pre skupinu ING znížila, ratingy týkajúce sa ING Group a ING Bank sa priblížili k ratingom v pásmach AA stanoveným agentúrami S&P and Fitch.

Zmenou ratingovej metodiky agentúry Moody’s v I. štvrťroku 2007 došlo k zvýšeniu ratingu tak pre ING Group ako aj pre ING Bank. Medzičasom však agentúra Moody’s svoju metodiku opäť skorigovala a výsledkom pohybov v hodnoteniach je návrat ratingu ING na úroveň zo začiatku roka 2007, teda do obdobia krátko pred zavedením zmien v metodike Moody’s.

Ratingové agentúry S&P a Moody’s sú nezávislé organizácie a teda robia aj svoje vlastné hodnotenia. „Jednotkou" medzi ratingovými agentúrami je S&P.

Rozhodnutia o prehodnotení ratingu nemajú žiadny praktický dopad na portfólio našich služieb a ich kvalitu.