Čakanie na daňové úľavy (17.4.2003, www.profini.sk)

Čakanie na daňové úľavy (17.4.2003, www.profini.sk)

Autor: Martina Kusovská, Profit

Spiace životné poistenie by sa po reforme malo predávať ľahšie

Prudký rast životného poistenia sa v uplynulých dvoch rokoch spomalil. Mohlo by sa zdať, že za to môže nasýtenie trhu, ale nie je to tak. Odborníci sa zhodujú v tom, že priestor pre ďalší rast stále existuje. Pribrzdenie spôsobili iné možnosti sporenia (hoci ono nie je hlavnou úlohou poistenia), nerovnoprávne postavenie jednotlivých subjektov a tenší obsah peňaženiek obyvateľov.

Vývoj na trhu životného poistenia charakterizuje niekoľko období. Najdynamickejšou bola podľa vrchného operačného riaditeľa poisťovne Amslico AIG Life a zároveň viceprezidenta Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) Romana Holčeka najmä polovica 90. rokov, keď na Slovensko prišli silné zahraničné poisťovne.

špecializované na životné poistenie. V poslednej dekáde 20. storočia chcel mať takmer každý nové "lepšie" poistenie. O rozvoj sa starali siete poistných poradcov. Okrem tradičného postavenia Slovenskej poisťovne sa na trhu presadili renomované zahraničné značky. Začiatky biznisu boli teda v SR úspešné. Druhé obdobie prišlo, keď životné poistenie objavili aj univerzálne poisťovne a začali ho vyzdvihovať vo svojej obchodnej činnosti. Finančníci sa viac sústredili na retailovú klientelu. V rokoch 1996 až 2001 rástol "život" ročne o 30 - 40 percent. Po raketovom vstupe však prišli ťažšie chvíle. Mešce domácností vyprázdnili sčasti doplnkové dôchodkové poisťovne a podielové fondy. Samostatnou kapitolou sú nelicencované subjekty. Ak sa nezmení legislatíva, ani tento rok neprinesie zlepšenie. Peňaženky totiž zaťažil nárast cien energií... Čo teda pomôže rastu predpísaného poistného a najmä obchodnej služby, ktorá hovorí o nových poistných zmluvách?

Ako u susedov?

Poisťovatelia si veľa sľubujú od zrovnoprávnenia daňových výhod doplnkových dôchodkových poisťovní a životných poisťovní. Hoci situácia v Česku bola trochu iná ako u nás, úľavy na daniach priniesli zvýšený rast poistenia. Predpísané poistné v Česku rástlo niekoľko rokov stabilne o dvadsať, neskôr o pätnásť percent (v SR 30 %). V roku 2000 Česi zaviedli daňové výhody životného poistenia a trh vzrástol o 26 %. Jednotlivci si môžu z daňového základu odpísať ročne 12 000 českých korún, zamestnávatelia 8 000. Daňovej motivácii sa pripisuje 11-percentný rast. Podobná situácia by mohla nastať i na Slovensku. Zníženie daňového základu využíva Maďarsko, Poľsko i ČR a okrem Veľkej Británie aj všetky krajiny Európskej únie. Člen Výkonnej rady ING ČR a SR zodpovedný za retailové finančné služby Tomáš Nidetzký súčasnú situáciu nenazýva krízou. Hovorí o určitom oddialení predaja. "Daňové úľavy ešte len očakávame, čo je istá výhoda. Po reforme sa poistenie bude predávať oveľa ľahšie. Klienti aj predajcovia zaujali vyčkávaciu pozíciu." Jedno z investičných pravidiel hovorí - plaťme len dane, ktoré musíme platiť. "Reformou môžeme vytvoriť občanom podmienky, aby si legálne znížili daňové zaťaženie a nehľadali rôzne nezákonné formy," dodáva. Roman Holček hovorí o snahe vytvoriť daňovú neutralitu: "Usilujeme sa o to, aby mali všetci hráči rovnaké podmienky. Hoci pri poistení by sme si nemali vyberať podľa toho, kde získame zľavu, ale podľa vlastných potrieb. Dnes už poistenie okrem krytia najrôznejších rizík ponúka aj možnosti investovania či sporenia."

Pravda však je, že obchodná produkcia, ktorá vyplýva z nových poistných zmlúv, rástla na rozdiel od minulých rokov minimálne. R. Holček ju však nepovažuje za najdôležitejší ukazovateľ. Podľa neho je prvoradejšia perzistencia, čiže to, či klient po uzavretí poistenia pokračuje v zmluve, platí pravidelné splátky a neodchádza do inej spoločnosti. Poisťovne tento ukazovateľ pozorne sledujú, jeho hodnotu však väčšina z nich nezverejňuje.

Podstatný rozdiel

Predstavme si situáciu, že sa zamestnávateľ rozhoduje, akým spôsobom pomôže zamestnancom v dôchodkovom veku. S ponukami ho osloví predajca životného a doplnkového dôchodkového poistenia. Pri jednom si sumu, ktorú za zamestnanca zaplatí, môže odpočítať od základu dane, pri druhom nie. Ako sa asi rozhodne? Zástancovia dôchodkových poisťovní zvyknú argumentovať tým, že ak sa platiteľ rozhodne prejsť k inej spoločnosti, peňazí na jeho účte sa nikto nedotkne. Nasporenú sumu presunie na iný účet. Poistenie je však trochu iný biznis. Podľa R. Holčeka by sa doplnkové poisťovne mali nazvať sporiteľňami, pretože sú iným produktom ako životné poistenie. "My predsa poisťujeme aj pre prípad straty života, úrazu, civilizačných chorôb, oslobodzujeme poisteného od platenia poistného, ak je klient plne invalidný. Takúto rizikovú zložku v sebe doplnkové ‚poistenie’ nemá." Napriek rôznej povahe mnohí chápu oba produkty ako alternatívu. "Dôchodkové sporenie funguje tak, že ak dám v pondelok na účet 300 korún a v piatok pôjdem do dôchodku, vráti sa mi tých istých tristo korún s minimálnym zhodnotením. Ak sa však v pondelok poistím na milión korún a v piatok sa mi niečo stane, dostanem milión," hovorí T. Nidetzký.

V konečnom dôsledku by sme sa vlastne nemali rozhodovať, či sa poistíme, budeme sporiť alebo investujeme. Základom imaginárnej pyramídy by malo byť poistenie. Veľmi aktuálne je u tých, ktorí sú zadlžení alebo majú iné záväzky, a keby sa im niečo stalo, doplatí na to celá rodina. Na druhom stupni je sporenie ako bezpečná forma zhodnocovania voľných prostriedkov. Až potom by ľudia, ktorí majú vzťah k riziku, mali uvažovať o investovaní. Samozrejme, aj investície sú viac alebo menej bezpečné. Rozhodovanie je vždy individuálne.

Kam sa uberajú

Aké trendy čakajú životné poisťovne v najbližšom období? Niektoré čakajú na schválenie zákona o penzijnej reforme a zverejnenie presných podmienok na dôchodkové správcovské spoločnosti. T. Nidetzký považuje zapojenie sa do reformy za jednu zo strategických záležitostí ING. Vo vývoji samotných poistiek očakávajú v Allianz-Slovenskej poisťovni znižovanie garantovaných úrokov tradičných produktov a uprednostňovanie investičného poistenia. Bankopoistenie je podľa hovorkyne Lucie Bombošovej záležitosťou na dlhé lakte a nevidí veľké šance na jeho prudký rozvoj v krátkom období. Podobne je to i s predajom cez internet a ďalšími novými metódami.

My ING

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014