Čakanie na daňové úľavy (17.4.2003, www.profini.sk)

Čakanie na daňové úľavy (17.4.2003, www.profini.sk)

Autor: Martina Kusovská, Profit

Spiace životné poistenie by sa po reforme malo predávať ľahšie

Prudký rast životného poistenia sa v uplynulých dvoch rokoch spomalil. Mohlo by sa zdať, že za to môže nasýtenie trhu, ale nie je to tak. Odborníci sa zhodujú v tom, že priestor pre ďalší rast stále existuje. Pribrzdenie spôsobili iné možnosti sporenia (hoci ono nie je hlavnou úlohou poistenia), nerovnoprávne postavenie jednotlivých subjektov a tenší obsah peňaženiek obyvateľov.

Vývoj na trhu životného poistenia charakterizuje niekoľko období. Najdynamickejšou bola podľa vrchného operačného riaditeľa poisťovne Amslico AIG Life a zároveň viceprezidenta Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) Romana Holčeka najmä polovica 90. rokov, keď na Slovensko prišli silné zahraničné poisťovne.

špecializované na životné poistenie. V poslednej dekáde 20. storočia chcel mať takmer každý nové "lepšie" poistenie. O rozvoj sa starali siete poistných poradcov. Okrem tradičného postavenia Slovenskej poisťovne sa na trhu presadili renomované zahraničné značky. Začiatky biznisu boli teda v SR úspešné. Druhé obdobie prišlo, keď životné poistenie objavili aj univerzálne poisťovne a začali ho vyzdvihovať vo svojej obchodnej činnosti. Finančníci sa viac sústredili na retailovú klientelu. V rokoch 1996 až 2001 rástol "život" ročne o 30 - 40 percent. Po raketovom vstupe však prišli ťažšie chvíle. Mešce domácností vyprázdnili sčasti doplnkové dôchodkové poisťovne a podielové fondy. Samostatnou kapitolou sú nelicencované subjekty. Ak sa nezmení legislatíva, ani tento rok neprinesie zlepšenie. Peňaženky totiž zaťažil nárast cien energií... Čo teda pomôže rastu predpísaného poistného a najmä obchodnej služby, ktorá hovorí o nových poistných zmluvách?

Ako u susedov?

Poisťovatelia si veľa sľubujú od zrovnoprávnenia daňových výhod doplnkových dôchodkových poisťovní a životných poisťovní. Hoci situácia v Česku bola trochu iná ako u nás, úľavy na daniach priniesli zvýšený rast poistenia. Predpísané poistné v Česku rástlo niekoľko rokov stabilne o dvadsať, neskôr o pätnásť percent (v SR 30 %). V roku 2000 Česi zaviedli daňové výhody životného poistenia a trh vzrástol o 26 %. Jednotlivci si môžu z daňového základu odpísať ročne 12 000 českých korún, zamestnávatelia 8 000. Daňovej motivácii sa pripisuje 11-percentný rast. Podobná situácia by mohla nastať i na Slovensku. Zníženie daňového základu využíva Maďarsko, Poľsko i ČR a okrem Veľkej Británie aj všetky krajiny Európskej únie. Člen Výkonnej rady ING ČR a SR zodpovedný za retailové finančné služby Tomáš Nidetzký súčasnú situáciu nenazýva krízou. Hovorí o určitom oddialení predaja. "Daňové úľavy ešte len očakávame, čo je istá výhoda. Po reforme sa poistenie bude predávať oveľa ľahšie. Klienti aj predajcovia zaujali vyčkávaciu pozíciu." Jedno z investičných pravidiel hovorí - plaťme len dane, ktoré musíme platiť. "Reformou môžeme vytvoriť občanom podmienky, aby si legálne znížili daňové zaťaženie a nehľadali rôzne nezákonné formy," dodáva. Roman Holček hovorí o snahe vytvoriť daňovú neutralitu: "Usilujeme sa o to, aby mali všetci hráči rovnaké podmienky. Hoci pri poistení by sme si nemali vyberať podľa toho, kde získame zľavu, ale podľa vlastných potrieb. Dnes už poistenie okrem krytia najrôznejších rizík ponúka aj možnosti investovania či sporenia."

Pravda však je, že obchodná produkcia, ktorá vyplýva z nových poistných zmlúv, rástla na rozdiel od minulých rokov minimálne. R. Holček ju však nepovažuje za najdôležitejší ukazovateľ. Podľa neho je prvoradejšia perzistencia, čiže to, či klient po uzavretí poistenia pokračuje v zmluve, platí pravidelné splátky a neodchádza do inej spoločnosti. Poisťovne tento ukazovateľ pozorne sledujú, jeho hodnotu však väčšina z nich nezverejňuje.

Podstatný rozdiel

Predstavme si situáciu, že sa zamestnávateľ rozhoduje, akým spôsobom pomôže zamestnancom v dôchodkovom veku. S ponukami ho osloví predajca životného a doplnkového dôchodkového poistenia. Pri jednom si sumu, ktorú za zamestnanca zaplatí, môže odpočítať od základu dane, pri druhom nie. Ako sa asi rozhodne? Zástancovia dôchodkových poisťovní zvyknú argumentovať tým, že ak sa platiteľ rozhodne prejsť k inej spoločnosti, peňazí na jeho účte sa nikto nedotkne. Nasporenú sumu presunie na iný účet. Poistenie je však trochu iný biznis. Podľa R. Holčeka by sa doplnkové poisťovne mali nazvať sporiteľňami, pretože sú iným produktom ako životné poistenie. "My predsa poisťujeme aj pre prípad straty života, úrazu, civilizačných chorôb, oslobodzujeme poisteného od platenia poistného, ak je klient plne invalidný. Takúto rizikovú zložku v sebe doplnkové ‚poistenie’ nemá." Napriek rôznej povahe mnohí chápu oba produkty ako alternatívu. "Dôchodkové sporenie funguje tak, že ak dám v pondelok na účet 300 korún a v piatok pôjdem do dôchodku, vráti sa mi tých istých tristo korún s minimálnym zhodnotením. Ak sa však v pondelok poistím na milión korún a v piatok sa mi niečo stane, dostanem milión," hovorí T. Nidetzký.

V konečnom dôsledku by sme sa vlastne nemali rozhodovať, či sa poistíme, budeme sporiť alebo investujeme. Základom imaginárnej pyramídy by malo byť poistenie. Veľmi aktuálne je u tých, ktorí sú zadlžení alebo majú iné záväzky, a keby sa im niečo stalo, doplatí na to celá rodina. Na druhom stupni je sporenie ako bezpečná forma zhodnocovania voľných prostriedkov. Až potom by ľudia, ktorí majú vzťah k riziku, mali uvažovať o investovaní. Samozrejme, aj investície sú viac alebo menej bezpečné. Rozhodovanie je vždy individuálne.

Kam sa uberajú

Aké trendy čakajú životné poisťovne v najbližšom období? Niektoré čakajú na schválenie zákona o penzijnej reforme a zverejnenie presných podmienok na dôchodkové správcovské spoločnosti. T. Nidetzký považuje zapojenie sa do reformy za jednu zo strategických záležitostí ING. Vo vývoji samotných poistiek očakávajú v Allianz-Slovenskej poisťovni znižovanie garantovaných úrokov tradičných produktov a uprednostňovanie investičného poistenia. Bankopoistenie je podľa hovorkyne Lucie Bombošovej záležitosťou na dlhé lakte a nevidí veľké šance na jeho prudký rozvoj v krátkom období. Podobne je to i s predajom cez internet a ďalšími novými metódami.

My ING