Celkový hrubý zisk entít ING v Slovenskej republike v prvom polroku 2002 dosiahol 237,493 miliónov Sk

Celkový hrubý zisk entít ING v Slovenskej republike v prvom polroku 2002 dosiahol 237,493 miliónov Sk

ING GROUP, medzinárodná finančná skupina holandského pôvodu dnes v Amsterdame zverejnila výsledky dosiahnuté v prvom polroku roku 2002 - 4%ný rast zisku v medziročnom porovnaní na 2,8 miliard € / 84,352 miliardy SKK a 11,9%ný rast celkových príjmov na 40,5 miliárd € / 1 220,1 miliardy SKK.

Životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden a ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, reprezentanti ING GROUP na Slovensku vykázali v uvedenom období pozitívny hospodársky vývoj, charakterizovaný nielen sponzorovaním zlatého slovenského hokejového tímu, ale aj rastom zisku na úroveň 237 493 tis. Sk.

Životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden uzatvorila prvý polrok 2002 s hrubým ziskom 104 126 tis. Sk. Počas prvých šiestich mesiacov vykázala silný rast produkcie bežne plateného poistného, nižší v oblasti jednorázovo plateného poistného. Predpísané poistné vzrástlo o 7% na 998 376 tis. Sk v júni 2002. Obchodná produkcia dosiahla úroveň 290 585 tis. Sk.

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky vykázala k 30. júnu 2002 celkové aktíva vo výške 28 080 414 tis. Sk a hrubý zisk 133 367 tis. Sk.

Úvery poskytnuté klientom boli v celkovej výške 13 180 294 tis. Sk. Záväzky voči bankám dosiahli celkovú hodnotu 6 067 648 tis., záväzky voči klientom sa zvýšili na úroveň 12 129 792 tis. Sk.

Značný úspech dosiahla uvedením prvého retailového bankového produktu ING KONTO, ktorý je kombináciou bežného účtu bez akejkoľvek viazanosti a vysokej úrokovej sadzby 5,75% bežnej pre termínované účty. Celkové vklady alokované prostredníctvom tohto produktu dosiahli za 5 mesiacov od uvedenia 709 103 tis. Sk

ING lev, logo oboch právnych subjektov je úzko späté so slovenským reprezentačným tímom hokejistov ako aj najlepšou plavkyňou v slovenskej histórii Martinou Moravcovou. Aj vďaka týmto partnerstvám znalosť značky ING výrazne vzrástla.

ING GROUP je aktívna v 65 krajinách sveta a má viac ako 110 000 zamestnancov. Je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe podľa trhovej kapitalizácie. V júlovom rebríčku "Super 50" časopisu Forbes magazines sa umiestnila na 10. mieste. V Českej republike a v Slovenskej repbulike bola aktívna od roku 1991.