Charitatívny fond LION rozdelil ďalších 200 000 Sk na pomoc deťom. Posledné žiadosti prijíma do 31.10.2003.

Charitatívny fond LION rozdelil ďalších 6 638,78 € / 200 000 SKK na pomoc deťom. Posledné žiadosti prijíma do 31.10.2003.

V druhom polroku sa uskutoční posledné rokovanie predstaviteľov fondu, počas ktorého posúdia nové žiadosti, ktoré splnili kritériá na podporu, stanovené fondom. Žiadosti musia byť doručené najneskôr do 31. októbra 2003. Kritériá ostávajú nezmenené.

Charitatívnym fondom LION podporuje ING neziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým ľuďom, mládeži odkázanej na pomoc iných a deťom.  Pôsobí v rámci nadácie SOCIA, za podporu ktorej získalo ING prestížne ocenenie VIA BONA Slovakia.

O podporu sa môžu tiež uchádzať aj fyzické osoby – rodičia detí v priamom ohrození života, detí potrebujúcich komplikované lekárske zákroky, prípadne špeciálne kompenzačné pomôcky  a p.
Formuláre možno získať na adresách: Nadácia pre podporu sociálnych zmien SOCIA, Legionárska 13, 831 04 Bratislava, v budove ústredia poisťovne ING na Jesenského ul. č. 4 v Bratislave a pobočkách poisťovne ING na celom území Slovenska.

Prístupné sú aj na portáloch www.socia.sk, ING a www.ingfn.sk.

Informácie expertnej skupiny o pridelení sponzorského daru dostanú žiadatelia písomne na uvedené kontaktné adresy.


ING pôsobí v 60 krajinách sveta a má viac ako 50 miliónov klientov. Z hľadiska tržnej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. V Českej republike i na Slovensku pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva (Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s.), bankovníctva  a správy aktív.


V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
Jana Burdová, tlačová hovorkyňa, ING Česká  republika a Slovenská republika
Tel.: 00420 221 770 290; 00420 724 464 170; fax: 00420 221 770 555; e-mail: alebo burdova@nn.sk