Darovať nie len tak (23.7.2003, Domino Fórum)

Darovať nie len tak (23.7.2003, Domino Fórum)

Autor: Eva Čobejová, str. 4, Politika

Firmy pôsobiace na Slovensku sa začínajú profilovať a profesionalizovať aj v darcovstve. Potvrdila to aj nedávno udeľovaná cena Via Bona Slovakia 2002.Cieľom tejto ceny, ktorú udeľuje nadá- cia Pontis, je upozorniť na darcov, ktorí myslia aj na prospech komunity. Tretí ročník naznačil, že veci sa hýbu aj v tejto sfére.

Takmer povinnosť

Zo 65 nominácií vybrala výberová komisia 13 firiem. Najdôležitejším kritériom pritom nebola výška príspevku, ale jeho prínos pre komunitu, obec, mesto, región. "Komisia hľadela aj na efektivitu darcovskej stratégie," hovorí výkonná riaditeľka Pontisu Lenka Surotchak, "a sledovala aj to, či darcovstvo vyjadruje záväzok firmy byť súčasťou komunity, v ktorej podniká."Hlavnú cenu Via Bona si odniesla finančná skupina holandského pôvodu ING Group za to, že nadviazala na tradíciu pôsobenia holandských nadácií na Slovensku. ING si zo svojej domovskej krajiny nedoniesla len finančné know-how, ale aj premyslenú stratégiu darcovstva. Holandské nadácie na Slovensku urobili v deväťdesiatych rokoch kus užitočnej sociálnej práce a aby sa v načatej robote mohlo pokračovať, ING spoluzaložila a podporuje Nadáciu Socia.Ocenené boli aj veľké firmy, ako Orange Slovensko, Whirpool Slovakia, EuroTel, U. S. Steel Košice, Tesco Stores, Philip Morris Slovakia, ktoré si tradíciu darcovstva doniesli zväčša zo svojich materských firiem. Pravdupovediac, od týchto firiem sa darcovstvo už prirodzene očakáva a skôr by prekvapilo, keby nefigurovali medzi ocenenými. V ich prípade je hodné ocenenia, ak svoju dobročinnosť vyprofilujú, nájdu si dlhodobý projekt a kvalitných ľudí, ktorí ho vedia realizovať. Tak ako sa to podarilo firme Orange, keď sa zamerala na tému zmeny systému starostlivosti o opustené deti a tiež na programy regionálneho rozvoja - v spolupráci s dôveryhodnými a skúsenými ľuďmi z tretieho sektora.

Menšie, ale efektívne

Zaujímavejšia je však iná skupina ocenených - menšie firmy, ktoré kedysi začiatkom deväťdesiatych rokov založili podnikaví ľudia, dotiahli už svoj biznis na istú úroveň, keď sa ako majitelia nemusia venovať len náročnej manažérskej práci. Ostáva im viac času rozmýšľať o tom, komu venovať časť z toho, čo firma zarobí. Táto nová generácia podnikateľov pozná cenu peňazí, väčšinou ich zarobili len vďaka svojej tvorivosti, podnikavosti a pracovitosti, a tak celkom prirodzene rozmýšľajú, aby aj ich dar bol čo najefektívnejší. Príkladmi tejto podnikateľskej vrstvy sú aj tri ocenené firmy - žilinská spoločnosť Poradca podnikateľa, košická akciovka IQ Servis a prievidzská počítačová firma ISSO, s. r. o. To sú firmy, ktoré sa už programovo venujú aj darcovstvu.

Majiteľ žilinskej firmy Poradca podnikateľ Juraj Málik sa v situácii, keď sa firme finančne darilo, spolu s manželkou rozhodol založiť nadáciu Rozum a cit. Jej poslaním je pomáhať opusteným deťom. Zakladatelia nadácie sú presvedčení, že detský domov nemôže byť pre nijaké dieťa naozajstným domovom, a tak podporujú pestúnske rodiny, ktoré si do náhradnej rodinnej starostlivosti berú deti z detských domovov. Nadáciu ročne priamo podporujú jedným percentom z ceny svojich produktov, firma hradí prevádzkové náklady nadácie a prostredníctvom svojich klientov a svojich produktov získava pre nadáciu nové zdroje. Jej správkyňa Jana Decká v nominačnom formulári uviedla: "Mnohé firmy dokážu prispieť sumou na charitu, ale jednorazová podpora na zmenu podmienok v sociálnej oblasti nestačí. Zmysel má aktívne podporovať jednu alebo dve organizácie, vytvoriť s nimi úzku spoluprácu a aktívne participovať na získavaní ďalších finančných prostriedkov pre nadáciu aj cez svojich zákazníkov." Prievidzská počítačová firma ISSO považuje sponzorstvo za dôležitú súčasť svojej stratégie.Jej charizmatický riaditeľ Ivan Sýkora sa vybral do Rumunska, aby na vlastné oči videl, ako žijú slovenskí krajania. Utkvel mu obraz školákov, ako sa kdesi v rumunských horách učia slovenské vybrané slová. Do Rumunska aj do Srbska potom vycestoval viac ráz aj s kolegami, aby tam pomohli vybudovať počítačové učebne. ISSO tak nabúralo aj predstavu, že za naše menšiny cíti zodpovednosť len štát či Matica slovenská. Košická firma IQ Servis, a. s., Košice na svojej internetovej stránke píše: "Sme úspešní, a preto pomáhame." Svoju pomoc firma ponúkla Psychiatrickej klinike FNsP v Košiciach. "Podporujeme projekt Združenia príbuzných a priateľov Radosť, ktoré vypĺňa medzeru komplexnej starostlivosti o osoby trpiace psychickou poruchou a ich rodinných príslušníkov." Komisia ocenila dlhodobosť spolupráce firmy so združením Radosť, ako aj jej komplexnosť. Oceneniahodný je aj detail: všetky tri spomínané firmy sa rozhodli dlhodobo pomáhať aktivitám, z ktorých veľa mediálnej slávy neplynie. Je rozdiel podporiť súťaž Miss, športový klub - a podporiť krajanské deti, pestúnske rodiny či psychicky chorých ľudí. Ale zdá sa, že na Slovensku už existujú podnikatelia, ktorí svoj úspech v biznise chápu zároveň ako záväzok podporovať komunitu, v ktorej žijú.

My ING