Hospodárske výsledky SK 2009

Hospodárske výsledky SK 2009

ING Retail vzrástol v roku 2009 čistý zisk o 37 %

Retailová časť spoločnosti ING zvýšila čistý zisk v roku 2009 aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii o 37 %. Zároveň rástli celkové aktíva v správe a výrazné zvýšenie zaznamenali aj aktíva v správe ING Fondov.

V roku 2009 retailová časť spoločnosti ING, ktorá zahrňuje životnú poisťovňu, dôchodkové starobné sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie, sporiaci účet a podielové fondy, dosiahla čistý zisk 4,65 miliónov € / 140 miliónov SKK, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 37%. Darilo sa aj aktívam v správe a vzrástli o 14 % na 1,48 miliardy € / 44,586 miliardy SKK. Počet klientov za minulý rok nepoznateľne o 1 % klesol, v súčasnej dobe má tak ING, 745 tisíc zákazníkov. K dobrým výsledkom prispelo predovšetkým zameranie sa na oblasť bežného plateného poistného a citlivé riadenie nákladov.

Celkové výsledky retailovej časti ING (podľa medzinárodných účtových štandardov)*

2008

2009

Medziročná zmena

Aktíva v správe

1 296 304

1 482 286

14 %

Počet klientov

751 976

744 559

- 1 %

Čistý zisk

3 391

4 645

37 %

* v tisícoch EUR

„Situácia na trhu ešte stále nie je jednoduchá, napriek tomu sú naše výsledky vynikajúce,“ zhodnotila hospodárske výsledky Alexis George, generálna riaditeľka ING ČR/SR. „Opäť sme dokázali, že sme perspektívna a stabilná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu zastáva významné miesto,“ dodala.

ING Životná poisťovňa

ING Životná poisťovňa ku koncu roku 2009 zaznamenala 2% pokles predpísaného poistného, jeho výška teraz dosahuje necelých 90 miliónov € / 2 711,34 miliónov SKK. Rovnako sa kvôli nepriaznivým ekonomickým podmienkam nepatrne znížil aj počet uzavretých zmlúv – o 5 % - a spoločnosť registruje 188,5 tisíc zmlúv. Naopak, aktíva v správe a celkové aktíva minulý rok vzrástli o 20 % na 401,6 miliónov € / 12 098 miliónov SKK, resp. o 13 % na 450,3 miliónov € / 13 565,73 miliónov SKK.

Výsledky ING Životnej poisťovne*

2008

2009

Medziročná zmena

Predpísané poistné

91 357

89 193

- 2 %

Aktíva v správe

333 489

401 626

20 %

Počet zmlúv

197 748

188 537

- 5 %

Aktíva celkom

397 833

450 325

13 %

* v tisícoch EUR

ING doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie

ING dôchodkové sporenie (doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie) za rok 2009 vykázalo aktíva v správe 718,3 miliónov € / 21 639 miliónov SKK, v medziročnom porovnaní to znamená nárast o 17 %. Aj tu však klesol počet zmlúv, a to o 3 %, čo je dôsledkom komplikovanej situácie na trhu. Spoločnosť ING tak k 31. decembru 2009 evidovala viac než 450 tisíc uzavretých zmlúv.

Výsledky ING Tatry - Sympatia*

2008

2009

Medziročná zmena

Aktíva v správe

614 377

718 349

17 %

Počet zmlúv

463 669

450 350

- 3 %

Aktíva celkom

47 782

47 185

- 1 %

* v tisícoch EUR

ING Konto a ING Fondy

Rok 2009 bol najúspešnejší pre ING Fondy, ktoré medziročne zvýšili aktíva v správe o 39 % na 42,3 miliónov € / 1 274,32 miliónov SKK. Úspechy zaznamenalo aj ING Konto, ktorého aktíva v správe vzrástli o 1% na celkovú čiastku 320 miliónov € / 9 640,32 miliónov SKK. Tento špičkový sporiaci účet láka zákazníkov ponukou stabilného úroku, nulových poplatkov, jednoduchého zriadenia a ovládania cez internet.

Výsledky ING Fondov a ING Konta*

2008

2009

Medziročná zmena

Aktíva v správe (ING Fondy)

30 494

42 347

39 %

Aktíva v správe (ING Konto)

317 944

319 964

1 %

* v tisícoch EUR

Aj v roku 2009 spoločnosť ING zamerala svoju pozornosť na zlepšovanie starostlivosti a služieb pre zákazníkov. Najväčšími novinkami sa stali pripoistenia, konkrétne pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a detské pripoistenie. Spoločnosť tiež predstavila jedinečné kapitálové životné poistenie Stabil Profit. Klienti ING Tatry – Sympatia mali možnosť vyskúšať novú vernostnú kartu, s ktorou si pri každom nákupe sporia na dôchodok.

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: