Je to tak jednoduché - podmienkou je správne odpovedať na uvedené otázky a odpovede zaslať na e-mailovú adresu: ." /> ." />

Hrajte s ING a získajte jedinečný hokejový dres Siene Slávy Slovenského hokeja a 10 vstupeniek na expozíciu Siene slávy.

Hrajte s ING a získajte jedinečný hokejový dres Siene Slávy Slovenského hokeja a 10 vstupeniek na expozíciu Siene slávy.

Finančná skupina ING, reprezentovaná spoločnosťami Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. a ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ING) ako Generálny Partner slovenskej hokejovej reprezentácie a Siene slávy slovenského hokeja vám ponúka možnosť zapojiť sa do atraktívnej súťaže pri príležitosti prebiehajúcich Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Hrajte s ING a získajte jedinečný Hokejový dres Siene Slávy Slovenského hokeja a 10 vstupeniek na expozíciu Siene slávy. Je to tak jednoduché - podmienkou je správne odpovedať na nižšie uvedené otázky a odpovede zaslať na e-mailovú adresu: .

1. Aká je aktuálna výška úrokovej sadzby účtu ING Konto?

2. Napíšte nám aspoň jeden zo spôsobov, akým je možné zriadiť účet ING Konto.

Správne odpovede, podmienky súťaže, aktuálne informácie o finančnom trhu, informácie o produktoch a službách, ktoré vám ponúkajú spoločnosti ING na Slovensku a mnoho ďalších užitočných informácii nájdete nepretržite na vašom internentovom portáli!

Podmienky súťaže:

  • Do žrebovania bude zaradený každý, kto správne odpovie na obe zadané otázky a zašle ich na e-mailovú adresu .
  • Žrebovanie sa uskutoční 12.mája 2003.
  • Predmetom žrebovania budú ceny v celkovom počte 1 Hokejový dres a 10 vstupeniek na expozíciu Siene Slávy, ktoré venujú spoločne Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. a ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky.
  • Zo správnych odpovedí bude vyžrebovaných päť výhercov – prvý vyžrebovaný v poradí obdrží Hokejový dres Siene Slávy a dve vstupenky na expozíciu Siene Slávy. Ďalší štyria vyžrebovaní získajú dva kusy vstupeniek do Siene slávy.
  • Výhercovia budú informovaní písomne. Zoznam výhercov vrátane správnych odpovedí nájdete i na ING.
  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s., finanční agenti Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. a im blízke osoby, zamestnanci ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky a im blízke osoby. Táto súťaž sa riadi § 850 Občianskeho zákonníka (Verejný prísľub).

My ING