Informácia pre klientov a média

Informácia pre klientov a média

Bratislava (17. september 2008) –  Vzhľadom k množiacim sa nejasnostiam klientov, ING informuje, že súčasná kríza banky Lehman Brothers a americkej poisťovne AIG nemá nič spoločného s ING Group. Klienti ING SR nemusia mať o svoje financie spravované ING Group žiadne obavy. Súčasná situácia na svetových finančných trhoch nemá vplyv na fungovanie ING v globálnom meradle, ani fungovanie ING SR. Spoločnosť ING ďalej upozorňuje na možnú a nesprávnu zámenu AIG vs. ING. Dochádza k tomu najmä pri výslovnosti v angličtine.

ING Group je holandská finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na trhu viac ako 150 rokov a aktuálna kríza v USA sa jej dotkla len minimálne.

Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe ING Group (www.ing.com).

***
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúkaí služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac ako 50 krajionách sveta. Podľa najnovejšieho rebríčku časopisu Fortune je ING z hľadiska tržieb najväčšia finančná inštitúcia na svete..

Tlačové informácie:
Alexandra Gjurić, hovorkyňa, tel.:  +420 2 5747 3290; fax: 257 473 555; e-mail: