ING dostala povolenie na zriadenie ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne

ING v Slovenskej republike dlhodobo prejavuje záujem o pôsobenie na trhu penzijného poistnia. V rámci platnej legislatívy preto v apríli 2003 požiadalo vládu SR prostredníctvom MPSVR SR o udelenie licencie na zriadenie ING DDP. Viac sa téme venoval poradca Výkonnej rady a riaditeľ pre penzijné poistenie ING v ČR a SR Jiří Rusnok, ktorý poskytol rozhovor mesačníku Parlamentný kuriér.

My ING

Dokument (273 KB)