ING GROUP aj po teroristických útokoch očakáva v roku 2001 5%-ný rast zisku

ING GROUP aj po teroristických útokoch očakáva v roku 2001 5%-ný rast zisku

ING Group, holandská finančná skupina, aktívna v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac ako 65 krajinách sveta, ktorú na Slovensku reprezentujú ING Bank a životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden očakáva v roku 2001 napriek dopadom teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zhoršeným globálnym ekononomickým podmienkam 5%-ný rast prevádzkového zisku na akciu. Táto predpoveď vychádza z predpokladu ďalšieho nezhoršovania sa ekonomcikých podmienok na svetových finančných trhoch.

Životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden zdôrazňuje, poistné škody v USA neovplyvnia jej pôsobenie na Slovensku a vo svojich finančných výhľadoch naďalej predpokladá významný rast zisku v roku 2001.

Poistná škoda, ktorá vznikla 11. septembra 2001 dcérskej spoločnosti ING Group v USA Relia Star predstavuje stratu približne 600 mil. EURO, čo je 1% ročného inkasa poistného ING. Tieto dodatočné škody sú viazané na spoločnosti, ktoré sídlili na vrchných poschodiach Svetového obchodného centra, konkrétne úrazové poistenie, kompenzačné kontrakty a zaistenia ich zamestnancov.

Pri súčasnej úrovni cien na akciových trhoch, solventnosť poistných aktivít ING aj naďalej výrazne prekračuje komerčne a regulačne stanovenú hranicu.

Jana Burdová
Head of communication
ING Nationale-Nederlanden
Slovakia

ING Nationale Nederlanden