ING Group ČR/SR má (staro)novú finančnú riaditeľku. Rudolfa Kyptu vystriedala Renáta Mrázová.

ING Group ČR/SR má (staro)novú finančnú riaditeľku. Rudolfa Kyptu vystriedala Renáta Mrázová.

Od septembra je novou finančnou riaditeľkou ING Group ČR/SR Renáta Mrázová. Vo funkcii vystriedala Rudolfa Kyptu, ktorý odchádza na regionálnu pozíciu v rámci skupiny ING. Mrázová však nie je v ING žiadnym nováčikom. V rokoch 2000 až 2006 tu už funkciu finančnej riaditeľky zastávala. Dnes, po troch rokoch podnikateľskej činnosti, sa k nej vracia.

Renáta Mrázová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor Hospodárska politika, s vedľajšou špecializáciou obchodné podnikanie. Po ukončení štúdia pracovala na rôznych pozíciách v oblasti HR a financií. V roku 2000 začala v ING vykonávať funkciu finančnej riaditeľky. Na tejto pozícii zotrvala až do roku 2006, kedy sa začala venovať podnikateľskej činnosti v oblasti poradenských a konzultačných služieb pre poisťovací a bankový sektor. Jedným z jej najdôležitejších projektov tohto obdobia bolo v roku 2006 založenie Direct poisťovne, a. s., v ktorej do júla 2007 pôsobila ako generálna riaditeľka.
V septembri tohto roku sa do ING vrátila na rovnakú pozíciu. „Vlastne sa dá povedať, že nastupujem do vlaku, ktorý som pred rokmi sama tak trochu pomáhala rozbehnúť,“ hovorí (staro)nová finančná riaditeľka ING Retail ČR/SR Renáta Mrázová. „Finančná kríza zmenila pohľad na finančné riadenie firiem vo všetkých sektoroch ekonomiky, predovšetkým finančných inštitúciách. Preto je pre mňa výzvou vrátiť sa na „rovnakú“ pozíciu v inej dobe. Súčasná ekonomická situácia núti firmy rýchlo sa prispôsobovať meniacemu sa prostrediu a riadiť ekonomiku firmy úplné odlišným spôsobom, než tomu bolo v dobách hospodárskeho rastu, ktorý sme od 90.rokov všetci zažívali. Je to náročné, ale užívam si to.“

Renáta Mrázová je vydatá a má dve deti. Vo svojom voľnom čase sa snaží cestovať, rada lyžuje a jazdí na bicykli, maľuje a venuje sa histórii umenia. Najlepšie sa však uvoľní v spoločnosti svojich dcér, ktoré jej pomáhajú udržať si zdravý nadhľad.

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: