ING Poisťovni vzrástol v roku 2010 čistý zisk o 46 %

ING Poisťovni vzrástol v roku 2010 čistý zisk o 46 %

Poisťovacia časť spoločnosti ING v roku 2010 aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii zvýšila svoj čistý zisk o 46 %. Najlepšie sa darilo ING Životnej poisťovni, ktorej čistý zisk vzrástol oproti roku 2009 takmer štvornásobne. Zároveň rástli i celkové aktíva v správe.

V roku 2010 poisťovacia časť spoločnosti ING, ktorá zahŕňa životnú poisťovňu, dôchodkové starobné sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie, dosiahla čistý zisk bezmála 8,6 milióna € / 259,08 milióna SKK, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 46 %. Darilo sa aj aktívam v správe, ktoré vzrástli o 12 % na 1,3 miliardy € / 39,16 miliardy SKK. Počet klientov za minulý rok zostal takmer nezmenený, v súčasnej dobe tak má ING viac ako 618,5 tisíc zákazníkov. K dobrým výsledkom prispelo predovšetkým zameranie sa na oblasť bežného plateného poistného a citlivé riadenie nákladov.

Celkové výsledky poisťovacej časti ING (podľa medzinárodných účtových štandardov)*

 

2009

2010

Medziročná zmena

Aktíva v správe

1 119 975

1 252 220

12%

Počet klientov

622 728

618 513

-1%

Čistý zisk

5 851

8 557

46%

* v tisícoch EUR

„ING sa podarilo aj v nie úplne priaznivých ekonomických podmienkach roku 2010 dosiahnuť výrazný rast. Dôležitým ukazovateľom sú pre nás pozitívne výsledky v oblasti bežného plateného poistného, nakoľko vypovedajú o strategickom podnikaní spoločnosti. ING si tak opäť utvrdilo pozíciu stabilného partnera pre slovenských klientov,“ zhodnotila hospodárske výsledky Alexis George, generálna riaditeľka ING ČR/SR.


ING Životná poisťovňa
ING Životná poisťovňa v roku 2010 zaznamenala 6% pokles predpísaného poistného, jeho výška teraz presahuje 83,5 milióna € / 2 515,521 milióna SKK. Na jednorazových investičných zmluvách poisťovňa získala vklady vo výške 3,3 milióna € / 99,4158 milióna SKK a uzavrela 10,1 tisíca nových poistných zmlúv. A to napriek faktu, že došlo k zníženiu celkového objemu zmlúv o 4 % na 180,5 tisíc registrovaných k 31.12.2010. Aktíva v správe tak vzrástli o 2 % na 408,6 milióna € / 12 309 milióna SKK.
V roku 2010 spoločnosť odkúpila od minoritných akcionárov 15% podiel v ING DSS na základe uzavretých opčných zmlúv. Mimoriadna strata z realizácie týchto opcií činila 4,376 mil. € / 131,83 mil. SKK.

Výsledky ING Životnej poisťovne*

 

2009

2010

Medziročná zmena

Predpísané poistné

89 193

83 530

-6%

Aktíva v správe

401 626

408 647

2%

Počet zmlúv

188 537

180 573

-4%

Čistý zisk

2 902

10 913

276%

* v tisícoch EUR


ING doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie
ING dôchodkové sporenie (doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie) za rok 2010 vykázalo aktíva v správe vo výške 843,6 milióna € / 25 414,29 milióna SKK, v medziročnom porovnaní to znamená nárast o 17 %. Aj počas komplikovanej situácie na trhu dôchodkového poistenia sa podarilo udržať objem zmlúv nad úrovňou z roku 2009. Spoločnosť ING tak k 31. decembru 2010 evidovala viac ako 452,5 tisíc uzavretých zmlúv.
Výška hospodárskeho výsledku bola ovplyvnená legislatívnymi zmenami v oboch pilieroch – poklesom poplatku z odkupnej hodnoty v ING Tatry – Sympatia (1,4 milióna € / 42,17 milióna SKK) a poklesom spravovacích poplatkov v DSS (0,4 milióna € / 12,05 milióna SKK).

Výsledky ING Tatry – Sympatia a ING DSS*

 

2009

2010

Medziročná zmena

Aktíva v správe

718 349

843 573

17%

Počet zmlúv

450 350

452 540

0%

Aktíva celkom

47 185

46 168

-2%

Čistý zisk

2 949

-2 356

-180%

* v tisícoch EUR


V roku 2010 sa spoločnosť ING opäť zamerala na zlepšovanie starostlivosti a služieb pre zákazníkov. Vďaka vysokej úspešnosti jednorazovo plateného investičného poistenia GarantING mali zákazníci príležitosť zapojiť sa už do jeho tretej a štvrtej tranže. Hitom roku sa stalo rizikové poistenie ING ProAktiv s celkom 14 atraktívnymi pripoisteniami.
Stalo sa už tradíciou, že ING sa snaží pomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac. V roku 2010 spojilo svoje sily s Nadáciou na podporu sociálnych zmien SOCIA a stalo sa partnerom kampane a verejnej zbierky „Staroba sa nás dotýka“ zameranej na seniorov.