ING v roku 2011 s nárastom aktív a top inovatívnymi produktmi

ING v roku 2011 s nárastom aktív a top inovatívnymi produktmi

Poisťovacia časť spoločnosti ING si za rok 2011 aj napriek pokračujúcej ekonomickej stagnácii zaknihovala medziročný nárast aktív v správe o 6 % na vyše 1,37 mld. Eur. ING Dôchodkové sporenie zvýšilo v porovnaní s rokom 2010 zisk viac ako 20-násobne a zaznamenalo 12% rast v objeme spravovaných aktív.

Čistý zisk spoločnosti ING, ktorá zahŕňa životnú poisťovňu, dôchodkové starobné sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie, dosiahol za rok 2011 takmer 8 miliónov €, čo medziročne predstavuje štvrtinový pokles. Tradične sa darilo aktívam v správe, ktoré medziročne narástli o 6 % na vyše 1,37 miliardy €. Počet klientov pritom mierne poklesol o 2 % na 606,4 tisíc zákazníkov.

Celkové výsledky poisťovacej časti ING (podľa medzinárodných účtových štandardov, neauditované)*

   2010  2011  Medziročná zmena
 Aktíva v správe  1 302 140   1 376 028  6%
 Počet klientov  618 513  606 440 -2%
 Čistý zisk  10 732  7 982  -26%

„ING sa podarilo aj v náročných trhových podmienkach udržať stabilnú úroveň výsledkov v divíziách životného poistenia aj dôchodkového sporenia. Dôležitým signálom je pre nás rast ziskovosti ING dôchodkového sporenia a nárast aktív v správe, ktoré svedčia o stabilnom biznis modeli a stratégii podnikania. Navyše, v minulom roku sme na trh uviedli inovatívne produkty, ktoré ocenila verejnosť aj odborníci. ING tak znovu potvrdila svoju pozíciu stabilného partnera pre slovenských klientov,“ zhodnotil hospodárske výsledky Marco Fredriks, finančný riaditeľ ING ČR/SR.

 

ING Životná poisťovňa

ING Životná poisťovňa v roku 2011 zaznamenala mierny 3% pokles predpísaného poistného na aktuálnu úroveň takmer 80,15 miliónov €. Tento trend kopírovali aj súvisiace ukazovatele, ako počet zmlúv a objem aktív v správe. Dôvodom poklesu čistého zisku na 6,3 miliónov € boli jednorazové náklady vynaložené na zmenu procesov a systémov spoločnosti v súvislosti s očakávanou implementáciou kapitálových požiadavkou Solventnosť 2. Poisťovňa zároveň dlhodobo a cielene nastúpila na cestu znižovania marží svojich produktov v prospech klienta.

Výsledky ING Životnej poisťovne*

   2010  2011   Medziročná zmena
 Predpísané poistné  82 847   80 149  -3 %
 Aktíva v správe   458 568  433 700  -5 %
 Počet zmlúv   180 573  174 531 -3 %
 Aktíva celkom 517 719   499 881 -3 %
 Čistý zisk  10 815    6 316 -42 %
* v tisícoch EUR

 

ING doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie

ING dôchodkové sporenie (doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie) za rok 2011 vykázalo výrazný rast zisku na konečných 1,66 milióna €. Hlavným dôvodom rastu zisku bol rast objemu aktív v správe, a to medziročne o 12 %, na celkovú výšku 942,3 miliónov €. ING zároveň dokázala optimalizáciou nákladov a zmenami internej štruktúry vykompenzovať vplyv predchádzajúcich legislatívnych zmien. Celkový počet zmlúv sa držal úrovne približne 450 tisíc zmlúv.

Výsledky ING Tatry – Sympatia a ING DSS*

2010    2011    Medziročná zmena
Aktíva v správe 843 573 942 329 12%
Počet zmlúv 452 540 446 182 -1%
Aktíva celkom 33 178 32 876 -1%
Čistý zisk -83 1 666 N/A

* v tisícoch EUR

V roku 2011 bola spoločnosť ING mimoriadne úspešná v zavádzaní produktov, ktoré flexibilne reagujú na životné potreby zákazníkov. Úspešné uvedenie nového poistenia ING Smart prinieslo do portfólia ING produkt, ktorý sa vďaka širokej skupine možných pripoistení a možnosti rozšírenia na ďalších členov rodiny v prípade potreby rýchlo prispôsobuje aktuálnej životnej situácii. Tento fakt potvrdil aj zisk dvoch ocenení v súťaži Zlatá minca 2011 – titul Objav roka a najlepší poistný produkt v hlasovaní verejnosti.

 

ING sa tiež stala prvou poisťovňou, ktorá do online predaja uviedla rizikové životné poistenie, konkrétne v podobe ING ProAktiv Štart. Je to produkt, ktorý reaguje na súčasný dopyt zákazníkov po maximálne jednoduchej ceste k uzavretiu životného poistenia.

ING aj v minulom roku pokračovala v aktivitách v oblasti CSR a firemnej filantropie. V roku 2011 spolupracovala s Nadáciou na podporu sociálnych zmien SOCIA v rámci kampane a verejnej zbierky „Staroba sa nás dotýka“, zameranej na seniorov.