ING na Slovensku vykázalo v prvom polroku 227,8 mil. Sk zisku

ING na Slovensku vykázalo v prvom polroku 7,561 mil. € / 227,8 mil. SKK zisku

Holandskú finančnú skupinu ING, podľa rebríčka magazínu Fortune najväčšieho poisťovateľa v oblasti životného poistenia na svete, zastupujú na Slovensku dve spoločnosti - životná poisťovňa ING (známa ako ING Nationale-Nederlanden) a banka ING, ktoré ku koncu júna 2003 vykázali celkový zisk 7,561 mil. € / 227,8 mil. SKK.

Popri úspešnom pôsobení vo finančnom sektore sa obe inštitúcie venujú aktívne sponzoringu a charite. ING a oranžový lev aj v tomto roku naďalej sprevádzajú slovenský národný hokejový tím a najlepšiu plavkyňu v histórii Martinu Moravcovú.

V prvom polroku 2003, kedy celkové aktíva oboch spoločností vzrástli o takmer 53 % z minuloročnej úrovne 1,068 mld. € / 32,2 mld. SKK na 1,653 mld. € / 49,8 mld. SKK a počet poistných zmlúv o 12% z 136 995 v júni 2002 na 153 442 v júni 2003, bola finančná skupina ING na Slovensku ocenená prestížnou hlavnou cenou VIA BONA Slovakia** za podporu nadácie SOCIA.

"Sme spokojní s našimi výsledkami, ktoré potvrdzujú našu schopnosť ponúkať produkty zohľadňujúce potreby klientov. V roku 2003 budeme sledovať vývoj potenciálu trhu a efektívne využijúc naše distribučné kanály uvedieme na Slovensku nové zaujímavé poistné i investičné produkty ", povedal člen Výkonnej rady a výkonný riaditeľ rpe korporátne finančné služby ING v ČR a SR Jan Hillered.

Výsledky životnej poisťovne ING ( Nationale- Nederlanden poisťovňa a.s.)

Poisťovacia časť ING v Slovenskej republike uzatvorila prvý polrok 2003 zvýšením predpísaného poistného takmer o 6%, z úrovne 33,127 mil. € / 998 mil. SKK na 0,365 mld. € / 1,1 mld. SKK.

Takmer 10%- ný rast počtu klientov, 12%-ný rast počtu poistných zmlúv a výrazný 40 %-ný rast aktív v správe povrdzujú, že ľudia vnímajú poisťovňu ING (známu ako ING Nationale-Nederlanden) ako garanciu kvalitného servisu a spoľahlivého partnera pre životné poistenie .

Objem celkových aktív dosiahol úroveň 0,199 mld. € / 6 mld. SKK a vzrástol o 33 % z minuloročnej úrovne 0,139 mld. € / 4,19 mld. SKK v júni 2002.

K 30. júnu 2003 mala spoločnosť 140 440 klientov, kým v rovnakom obodbí minulého roka mierne nad 128 000. Počet uzatvorených poistných zmlúv prekročil míľnik 150 000 kusov počas prvého polroka 2003 a k 30.6. dosiahol úroveň 153 442.

Výsledky ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky v Bratislave

Banková divízia ING v Slovenskej republike vykázala ku koncu polroka 2003 výrazný rast celkových aktív. Spolu s rastúcim objemom vkladov klientov, úverov poskytnutých klientom, rezerv banky a zisku, potvrdili úspešné pôsobenie banky na slovenskom trhu.

Celkové aktíva vzrástli takmer o 56% z úrovne 0,932 mld. € / 28,1 mld. SKK v júni 2002 na 1,453 mld. € / 43,8 mld. SKK v júni 2003.

Vklady klientov sa zvýšili z 0,401 mld. € / 12,1 mld. SKK na 0,571 mld. € / 17,23 mld. SKK miliárd k 30.6. 2003, takže medziročný nárast predstavoval 42.5%. Úvery poskytnuté klienom predstavujúce 0,541 mld. € / 16,31 mld. SKK vzrástli medziročne o 23.8% . Hrubý zisk slovenskej pobočky banky vzrástol o 4.3 % na úroveň 4,617 mil. € / 139,1 mil. SKK. Banka oznámila zvýšenie rezerv o 14.1% z 6,678 mil. € / 201,2 mil. SKK na konci polroku 2002 na 7,618 mil. € / 229,5 mil. SKK k 30. júnu 2003.

Prvý retailový bankový produkt - sporiaci účet ING KONTO pokračoval vo svojom úspešnom pôsobení a získal celkové vklady prekračujúce úroveň 0,0763 mld. € / 2,3 mld. SKK. Priemerný zostatok na účte sa približuje k 6 638,78 mil. € / 200 000 SKK, čo potvrdzuje správnosť zvolenej kombinácie – vysokej úrokovej sadzby a podmienok bežného účtu.

ING BANK v Bratislave bola vytvorením 27,83% obratu slovenskej burzy cenných papierov vyhlásená v prvom poloku za jej najaktívnejšieho člena.


ING Group, medzinárodná spoločnosť poskytujúca integrované finančné služby so sídlom v Amsterdame, vykázala v prvom polroku čistý prevádzkový zisk 2,362 miliónov USD/EUR 2,068 mil. Za prvý polrok 2003, čo predstavuje rast o 6,4 percentá v porovnaní s rovankým obdobím v roku 2002. (viac nájdete na www.ing.com).

Podľa amerického ekonomického magazínu Fortune je ING v roku 2003 svetovou jednotkou v životnom poistení a jednotkou medzi najväčšími holandskými spoločnosťami.

ING pôsobí v 60 krajinách sveta a má viac ako 50 miliónov klientov. Z hľadiska tržnej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. V Českej republike i na Slovensku pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovnictva a správy aktív.