ING na Slovensku vykázalo v prvom polroku 227,8 mil. Sk zisku

ING na Slovensku vykázalo v prvom polroku 7,561 mil. € / 227,8 mil. SKK zisku

Holandskú finančnú skupinu ING, podľa rebríčka magazínu Fortune najväčšieho poisťovateľa v oblasti životného poistenia na svete, zastupujú na Slovensku dve spoločnosti - životná poisťovňa ING (známa ako ING Nationale-Nederlanden) a banka ING, ktoré ku koncu júna 2003 vykázali celkový zisk 7,561 mil. € / 227,8 mil. SKK.

Popri úspešnom pôsobení vo finančnom sektore sa obe inštitúcie venujú aktívne sponzoringu a charite. ING a oranžový lev aj v tomto roku naďalej sprevádzajú slovenský národný hokejový tím a najlepšiu plavkyňu v histórii Martinu Moravcovú.

V prvom polroku 2003, kedy celkové aktíva oboch spoločností vzrástli o takmer 53 % z minuloročnej úrovne 1,068 mld. € / 32,2 mld. SKK na 1,653 mld. € / 49,8 mld. SKK a počet poistných zmlúv o 12% z 136 995 v júni 2002 na 153 442 v júni 2003, bola finančná skupina ING na Slovensku ocenená prestížnou hlavnou cenou VIA BONA Slovakia** za podporu nadácie SOCIA.

"Sme spokojní s našimi výsledkami, ktoré potvrdzujú našu schopnosť ponúkať produkty zohľadňujúce potreby klientov. V roku 2003 budeme sledovať vývoj potenciálu trhu a efektívne využijúc naše distribučné kanály uvedieme na Slovensku nové zaujímavé poistné i investičné produkty ", povedal člen Výkonnej rady a výkonný riaditeľ rpe korporátne finančné služby ING v ČR a SR Jan Hillered.

Výsledky životnej poisťovne ING ( Nationale- Nederlanden poisťovňa a.s.)

Poisťovacia časť ING v Slovenskej republike uzatvorila prvý polrok 2003 zvýšením predpísaného poistného takmer o 6%, z úrovne 33,127 mil. € / 998 mil. SKK na 0,365 mld. € / 1,1 mld. SKK.

Takmer 10%- ný rast počtu klientov, 12%-ný rast počtu poistných zmlúv a výrazný 40 %-ný rast aktív v správe povrdzujú, že ľudia vnímajú poisťovňu ING (známu ako ING Nationale-Nederlanden) ako garanciu kvalitného servisu a spoľahlivého partnera pre životné poistenie .

Objem celkových aktív dosiahol úroveň 0,199 mld. € / 6 mld. SKK a vzrástol o 33 % z minuloročnej úrovne 0,139 mld. € / 4,19 mld. SKK v júni 2002.

K 30. júnu 2003 mala spoločnosť 140 440 klientov, kým v rovnakom obodbí minulého roka mierne nad 128 000. Počet uzatvorených poistných zmlúv prekročil míľnik 150 000 kusov počas prvého polroka 2003 a k 30.6. dosiahol úroveň 153 442.

Výsledky ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky v Bratislave

Banková divízia ING v Slovenskej republike vykázala ku koncu polroka 2003 výrazný rast celkových aktív. Spolu s rastúcim objemom vkladov klientov, úverov poskytnutých klientom, rezerv banky a zisku, potvrdili úspešné pôsobenie banky na slovenskom trhu.

Celkové aktíva vzrástli takmer o 56% z úrovne 0,932 mld. € / 28,1 mld. SKK v júni 2002 na 1,453 mld. € / 43,8 mld. SKK v júni 2003.

Vklady klientov sa zvýšili z 0,401 mld. € / 12,1 mld. SKK na 0,571 mld. € / 17,23 mld. SKK miliárd k 30.6. 2003, takže medziročný nárast predstavoval 42.5%. Úvery poskytnuté klienom predstavujúce 0,541 mld. € / 16,31 mld. SKK vzrástli medziročne o 23.8% . Hrubý zisk slovenskej pobočky banky vzrástol o 4.3 % na úroveň 4,617 mil. € / 139,1 mil. SKK. Banka oznámila zvýšenie rezerv o 14.1% z 6,678 mil. € / 201,2 mil. SKK na konci polroku 2002 na 7,618 mil. € / 229,5 mil. SKK k 30. júnu 2003.

Prvý retailový bankový produkt - sporiaci účet ING KONTO pokračoval vo svojom úspešnom pôsobení a získal celkové vklady prekračujúce úroveň 0,0763 mld. € / 2,3 mld. SKK. Priemerný zostatok na účte sa približuje k 6 638,78 mil. € / 200 000 SKK, čo potvrdzuje správnosť zvolenej kombinácie – vysokej úrokovej sadzby a podmienok bežného účtu.

ING BANK v Bratislave bola vytvorením 27,83% obratu slovenskej burzy cenných papierov vyhlásená v prvom poloku za jej najaktívnejšieho člena.


ING Group, medzinárodná spoločnosť poskytujúca integrované finančné služby so sídlom v Amsterdame, vykázala v prvom polroku čistý prevádzkový zisk 2,362 miliónov USD/EUR 2,068 mil. Za prvý polrok 2003, čo predstavuje rast o 6,4 percentá v porovnaní s rovankým obdobím v roku 2002. (viac nájdete na www.ing.com).

Podľa amerického ekonomického magazínu Fortune je ING v roku 2003 svetovou jednotkou v životnom poistení a jednotkou medzi najväčšími holandskými spoločnosťami.

ING pôsobí v 60 krajinách sveta a má viac ako 50 miliónov klientov. Z hľadiska tržnej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. V Českej republike i na Slovensku pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovnictva a správy aktív.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014