ING SR zverejnila výrazný medziročný nárast zisku

ING SR zverejnila výrazný medziročný nárast zisku

ING retail v Slovenskej republike oznámil silný medziročný rast zisku v prvom polroku 2006*

Retailová časť finančnej skupiny ING v Slovenskej republike, ktorá zahŕňa ING Životnú poisťovňu, a.s., ING DSS, a.s., ING Tatry-Sympatia d.d.s.,a.s., oznámila celkový hrubý zisk 97 miliónov Sk na konci júna 2006, čo predstavuje významný nárast v porovnaní s minuloročným červeným číslom -7 miliónov Sk, ktorý bol spôsobený výraznými investíciami skupiny na Slovensku v minulom roku.

  • Počet klientskych retailových zmlúv ING SR prekročil hranicu 718 tisíc
  • Aktíva v správe vzrástli o 21% na takmer 25 miliárd Sk,
  • Hrubé predpísané poistné životnej poisťovne vzrástlo o 9% na úroveň 1.3 mld. Sk
  • Podielové fondy a ING KONTO pokračovali v získavaní stále väčšieho objemu aktív i počtu klientov

Stanovisko predsedu

“Mám radosť z našich finančných výsledkov, ktoré sme dosiahli v prvom polroku najmä vďaka obchodnej službe ING, ako aj vďaka sieti maklérov, ktorí podstatne zvýšili svoju produktivitu,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda Výkonnej rady retailu ING CR/SR Dick Okhuijsen.
„Aj so zreteľom na úspešnú transformáciu a integráciu ING Tatry-Sympatia tak môžem potvrdiť, že sme vybrali správnu cestu na rozvoj našich spoločností a zabezpečenie primeraného výsledku pre našich akcionárov i klientov“, dodal.

Výsledky podrobnejšie

Podstatný nárast zisku bol vykázaný predovšetkým ING Životnou poisťovňou, ktorá takmer zdvojnásobila svoj minuloročný výsledok a dosiahla 177 mil. Sk zisku.

Pozitívny finančný vývoj potvrdil aj výsledok ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s., novo transformovanej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej zisk po piatich mesiacoch činnosti dosiahol úroveň 31 miliónov Sk. ING pokračovala aj v investíciách do dôchodkovej správcovskej spoločnosti ING DSS, čo sa prejavilo vo vykázanej strate tejto spoločnosti vo výške -111 mil. Sk ku koncu prvého polroku 2006.

Počet klientov životného poistenia a dôchodkov vzrástol o 22% prekročiac počet 680 tisíc ľudí. Nárast počtu zmlúv vykázala spoločnosť aj v oblasti retailového bankovníctva. Počet sporiteľov na účte ING Konto vzrástol o 13% a počet investorov prostredníctvom ING podielových fondov o 31%. ING retail na Slovensku tak ku koncu júna 2006 vykázal celkový počet klientskych zmlúv viac ako 718 000.

ING Životná poisťovňa, a.s. zaznamenala ku koncu júna 2006 nárast aktív v správe o 12% na úroveň 8,3 mld. Sk. Celkové aktíva poisťovne medziročne vzrástli o 14 % na 10,2 mld. Sk. Aktíva v správe ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s vzrástli o 18% na úroveň 8,2 mld. Sk. Príspevkový fond reportoval aktíva vo výške 7,6 mld. Sk a výplatný fond 535 mil. Sk. ING dôchodková správcovská spoločnosť vykázala čistú hodnotu aktív akumulovaných v jej troch fondoch na úrovni 1,9 mld. Sk.

Zvýšená aktivita reštrukturalizovanej obchodnej služby ING prispela k vyššie uvedeným výsledkom. V rámci tohto procesu došlo k posilneniu náboru, výberu a tréningu – školení nových finančných agentov, pričom prvé výsledky sú viditeľné už v tomto roku. Podstatný nárast uzatvorených zmlúv je aj výsledkom užšej spolupráce s maklérmi, ktorých podiel na produkcii ING postupne rastie.

*Všetky uvedené porovnania sú medziročné (jún 2006: jún 2005)

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.