Jiří Rusnok se stáva poradcom Výkonnej rady ING v Českej a Slovenskej republike

Jiří Rusnok se stáva poradcom Výkonnej rady ING v Českej a Slovenskej republike

"Sme radi, že v ING máme takú osobnosť akou je Jiří Rusnok. Ceníme si jeho vedomostí o českej ekonomike, ako aj odborných znalostí v oblasti dôchodkovej reformy v Českej republike a na Slovensku," povedal predseda Výkonnej rady ING ČR a SR Ron van Oijen. "Dôchodková reforma a vývoj trhu doplnkového dôchodkového poistenia patrí k prioritným oblastiam záujmu ING," dodal.

Jiří Rusnok vyjadril radosť nad tým, že dostal príležitosť pracovať v tak významnej finančnej skupine akou je ING. „Verím, že moja spolupráca s ING bude úspešná. Bol by som rád, keby sa pozície ING na českom a slovenskom trhu ešte viac posilnila ku prospechu jej klientov i akcionáro," povedal Rusnok.

Jiří Rusnok (42) ukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Svoju profesnú kariéru začal na Odbore dlhodobých výhľadov Štátnej plánovacej komisie. Neskôr pôsobil na Federálnom ministerstve pre strategické plánovanie a Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí. Potom pracoval v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov, kde pracoval šesť rokov ako poradca a vedúci sociálno-ekonomického oddelenia.

Od augusta 1998 zastával funkciu námestníka ministra práce a sociálnych vecí, od apríla 2001 do júna 2002 bol ministrom financií ČR a do 19. marca 2003 ministrom priemyslu a obchodu ČR.


ING pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 50 miliónov klientov. Z hľadiska tržnej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovníctva a správy aktív. V roku 2002 vstúpila tiež na trh retailových produktov so svojím sporiacim účtom ING Konto.

My ING