Lekárske benefity a trendy

 Mesačne sa až 5-tisíc Slovákov zaujíma o prémiové lekárske benefity dostupné bezplatne všetkým klientom NN Slovensko. Z nich ich vyše 1 300 už aj využilo alebo majú zarezervovaný termín. Najväčší záujem je o MRI vyšetrenie so skrátenou čakacou lehotou a konzultácie s domácimi odborníkmi, o ktoré požiadalo viac ako 730 záujemcov. Klienti pritom najčastejšie riešia problémy z oblastí internej medicíny, neurológie, gynekológie, ORL či dermatológie.

V dôsledku pandémie sa zaviedli viaceré obmedzenia, zákazy vychádzania a ľudia sa snažia redukovať osobné stretnutia. Sociálny kontakt je tak veľmi limitovaný, čo vedie k nárastu komunikácie prostredníctvom rôznych online aplikácií vo všetkých sférach života. 

Zvyšuje sa tiež záujem ľudí konzultovať svoj zdravotný stav po telefóne či cez videohovory. Ako vyplýva zo štatistík NN Slovensko, klienti v rámci bezplatných lekárskych benefitov vo väčšej miere vyhľadávajú služby životných koučov, fyzioterapeutov či psychológov. „Pandémia zvýšila obavy o budúcnosť a do popredia vystúpili problémy týkajúce sa mentálneho zdravia, životnej motivácie, životných hodnôt a cieľov a tiež fyzickej kondície. Súčasná situácia výrazne zvyšuje i záujem o odborné poradenstvo vo vzťahoch alebo v životospráve,“ vysvetľuje aktuálny dopyt Daniela Tomášková, tlačová hovorkyňa NN SR a dodáva, že klienti NN majú možnosť konzultovať svoj zdravotný, resp. požiadať o druhý lekársky názor aj medzinárodného odborníka. Tento benefit doteraz využilo vyše 170 klientov. Záujem je najmä o posudky z oblastí neurológie, onkológie, pediatrie, ortopédie a gastroenterológie. 

NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti začali ponúkať bezplatné prémiové lekárske benefity svojim klientom už v auguste minulého roka. Tento benefit je pritom dostupný každému, kto má s NN uzatvorenú zmluvu minimálne na jeden produkt - životné poistenie alebo 3. dôchodkový pilier. Následne ho môže využívať podľa svojich potrieb, preferencií a manažovať si svoje požiadavky priamo cez webstránku a asistenčnú linku spoločnosti Diagnose.me, ktorá NN tento benefit sprostredkúva. Servis Diagnose.me je klientom NN k dispozícii denne od 7:00 do 19:00 h. a okrem konzultácie svojho zdravotného stavu či zdravotných problémov rodinného príslušníka, si klienti môžu zarezervovať cez zákaznícku linku aj vyšetrenie až u 500 špecialistov na Slovensku, a to na konkrétny čas a bez poplatku.