LION Charitatívny fond ING rozdelil prvé príspevky za rok 2006

LION Charitatívny fond ING rozdelil prvé príspevky za rok 2006

Charitatívny fond LION, ktorý financuje v rámci svojej nadácie SOCIA finančná skupina ING je popri nedávno vyhlásenom projekte ING Šanca pre deti (podporujúcom vzdelávanie) druhým projektom na podporu sociálne slabých detí na Slovensku.

Na svojom tohtoročnom prvom zasadnutí rozhodla Správna rada fondu o rozdelení viac ako 18 256,65 € / 550 000 SKK pre choré deti a deti v sociálne slabých rodinách, a občianske združenia Margarétka pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny Banská Štiavnica, ZPMP v Nových Zámkoch a Evanjelickú špeciálnu ZŠ internátnu pre hluchoslepé deti Červenica pri Prešove..

Zoznam podporených žiadateľov uvádzame v prílohe a na internetových stránkach www.ing.skhttp://www.socia.sk/.

Nadáciu založila spoločne so Spolupracujúcimi holandskými nadáciami pre strednú a východnú Európu s cieľom podporovať reformy sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska. Týmto spôsobom ING v SR nadviazala na celosvetovú inciatívu skupiny rozvíjať CSR prístup – projekty sociálnej zodpovednosti firiem (corporate social responsibility).

V roku 2005 podporila finančná skupina ING prostredníctvom Charitatívneho fondu LION 60 žiadateľov celkovou sumou presahujúcou 1 milión Sk.

V druhom polroku roku 2006 sa charitatívna činnosť ING plne zameria na realizáciu grantového projektu na zmenu segregácie vzdelávania zdravotne postihnutých detí, v rámci celosvetového projektu ING a UNICEFU ING Šance pre deti (ING Chances for children). Projekt na Slovensku administruej Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA

Ciele a podmienky grantového programu, ako aj formulár žiadosti o grantynájdete na www.socia.sk v rubrike GRANTOVÉ PROGRAMY Charitatívny fond LION / ING Šanca pre deti a www.ing.sk pod banerom Charita.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.,

Príloha – Zoznam podporenýc h žiadostí - dvadsaťšesť rodín s ťažko chorými deťmi a s deťmi s postihnutím získalo spolu 497.674 Sk: 

 • M. P. (17r.), Fričovce, príspevok na cestovné výdavky, lieky a liečbu, 995,81 € / 30.000 SKK
 • P. M. (16r.), Plaveč, spolufinancovanie stropného a transportného zdvíhacieho systému, 18 256,65 € / 20.000 SKK
 • T. M. (10r.), Bugľovce, príspevok na náhradné diely do kochleárneho implantátu, 663,87 € / 20 000 SKK
 • L. K. (13r.), Bratislava, príspevok na rehabilitačný stôl, 331,93 € / 10 000 SKK
 • P. K. (16r.), Trenčín, príspevok na spolufinancovanie hipoterapie, 331,93 € / 10 000 SKK
 • L. K. (8r.), Bojnice, príspevok na parapódium, 1 161,78 € / 35 000 SKK
 • D. Š. (14r.), Tomášov, príspevok na statické parapódium, 182,56 € / 5 500 SKK
 • A. K. (14r.), Bratislava, príspevok na trojkolesový bicykel, 531,10 € / 16 000 SKK
 • Ľ. F. (19r.), Banská Bystrica, spolufinancovanie schodolezu, 330,27 € / 9 950 SKK
 • P. K. (16r.), Bratislava, príspevok na zakúpenie fit lopty, 53,11 € / 1 600 SKK
 • M. N. (15r.), Podbreziny, spolufinancovanie schodolezu, 348,53 € / 10 500 SKK
 • B. F. (10r.), Kremnica, príspevok na ručný a nožný trenažér, 89,45 € / 2 695 SKK
 • D. M. (15r.), Svidník, spolufinancovanie schodiskového výťahu, 1 659 € / 50 000 SKK
 • V. B. (15r.), Hrkovce, príspevok na schodolez, 365,13 € / 11 000 SKK
 • S. S. (13r.), Banská Bystrica, príspevok na auto, 1 659 € / 50 000 SKK
 • A. R. (7r.), Považská Bystrica, príspevok na polohovateľné ležadlo na Vojtovu metódu a bioptrónovú lampu, 663,87 € / 20 000 SKK
 • P. J. (10r.), Žiar nad Hronom, príspevok na rehabilitačný bicykel a rehabilitačné bradlá – podmienené zaslaním cenovej ponuky, 1 327,75 € / 40 000 SKK
 • J. P. (11r.), Turzovka, príspevok na chodítko, 371,47 € / 11 191 SKK
 • F. B. (11r.), Bratislava, príspevok na invalidný vozík, 1 141,26 € / 34 238 SKKk
 • J. Š. (10r.), Uloža, príspevok na rehabilitačné pomôcky a rehabilitačný pobyt, 132,77 € / 4 000 SKK
 • A. F. (6r.), Sabinov, príspevok na lieky, špeciálnu stravu a nápoje, 1 659 € / 50 000 SKK
 • K. F. (8r.), Košice, spolufinancovanie špeciálnej terapie, 265,55 € / 8 000 SKK
 • J. F. (5r.), Bratislava, príspevok na prenosný inhalátor, 497,90 € / 15 000 SKK
 • R. H. (21r.), Bratislava, príspevok na rehabiitačné pomôcky, 331,93 € / 10 000 SKK
 • E. I. (22r.), Michalovce, príspevok na prenosný inhalátor, 497,90 € / 15 000 SKK
 • R. V. (17r.), Nitra, príspevok na zdravotnícky materiál a liečbu, 265,55 € / 8 000 SKK
 • Finančný prípevok bol udelený aj 3 organizáciám v celkovej výške 1 925,24 € / 58 000 SKK
 • Margarétka, občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny,Banská Štiavnica, cvičenie Vojtovej metódy, 597,49 € / 18 000 SKK
 • ZPMP v Nových Zámkoch, Nové Zámky, zakúpenie suchého bazéna pre autistické deti, 829,84 € / 25 000 SKK
 • Evanjelická špeciálna ZŠ internátna pre hluchoslepé deti, Červenica pri Prešove, autosedačky, 497,90 € / 15 000 SKK