Magnetická rezonancia do 5 dní či druhý lekársky názor od svetových špecialistov zadarmo

Medicínska online platforma Diagnose.me už sedem rokov pomáha pacientom. Jej služby, ako lekári na telefóne, druhý lekársky názor od medzinárodných špecialistov či MRI do 5 pracovných dní, úspešne vyskúšali tisícky ľudí po celom svete a od augusta sú tieto služby bezplatne dostupné aj pre všetkých klientov spoločnosti NN Slovensko, a to v podobe prémiových lekárskych benefitov. 

Startup, ktorý doslova zachraňuje ľudské životy, založili na Slovensku podnikatelia Ivan Štefunko a Lukáš Alner. Spoločnosť Diagnose.me ponúka pacientom nový odborný posudok od iného špecialistu, čím znižuje riziko nesprávne určenej diagnózy alebo neúčinnej liečby. Pacient si tak môže svoju diagnózu a správnosť liečby overiť u medzinárodných špecialistov. Diagnose.me spolupracuje so stovkami lekárov z 35 krajín, ktorí sú k dispozícii na konzultácie, pričom jazyková bariéra nie je problém a súčasťou služby je vždy aj preklad predkladaných lekárskych správ a posudku od experta. 

NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti sa v súvislosti s celosvetovou pandémiou a dôležitosťou ochrany zdravia rozhodla priniesť tieto služby všetkým svojim klientom – bezplatne ako prémiový lekársky benefit. „Ochrana zdravia je u nás vždy na prvom mieste. Naša spoločnosť si to uvedomuje a v tomto duchu aj koná. Som preto nesmierne rád, že prinášame našim klientom benefit, ktorý je práve v týchto náročných časoch taký dôležitý,“ hovorí generálny riaditeľ NN Slovensko Peter Brudňák. NN klienti tak získajú benefity, ktoré im budú pomáhať chrániť to najdôležitejšie – ich zdravie.

Druhý lekársky názor na stanovenú diagnózu 

Jedným z najdôležitejších predpokladov pre úspešnú liečbu je správna a včasná diagnóza. Ak si chce byť pacient stopercentne istý, že pre svoje zdravie robí to najlepšie, určite by mal zvážiť konzultáciu s viacerými lekármi. „Diagnose.me umožňuje pacientom spojiť sa s poprednými špecialistami z celého sveta, ktorí im v krátkom čase poskytnú profesionálny lekársky názor na ich špecifický problém. Ak sa nám podarí pomôcť čo i len jednému človeku, jednej rodine v núdzi, potom považujeme našu prácu za dobre vykonanú,“ hovorí spoluzakladateľ a CEO Diagnose.me Lukáš Alner. Ak chce pacient získať druhý lekársky názor, stačí elektronicky zaslať doterajšiu zdravotnú dokumentáciu. 

Prednostné objednanie na MRI do 5 pracovných dní od požiadania 

Ďalším medicínskym benefitom je prednostné vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MRI). Klienti NN nemusia čakať týždne na termín. Stačí, ak sa objednajú online cez webový portál a vyšetrenie následne absolvujú v priebehu 5 pracovných dní od požiadania. 

Lekár na telefóne a konzultácie so špecialistami a s koučmi

Klienti tiež môžu bezplatne konzultovať s odborným zdravotníckym personálom akékoľvek otázky týkajúce sa vlastného zdravia, postupu liečby alebo vhodnosti liekov. K dispozícii majú aj telefonické či Skype konzultácie s lekármi alebo koučmi z oblasti psychohygieny či výživy.

Viac informácií o bezplatných prémiových lekárskych benefitoch nájdete na www.nn.diagnose.me.