Na trhu životného poistenia (1.4.2003, Večerník všetkých bratislavčanov)

Na trhu životného poistenia (1.4.2003, Večerník všetkých bratislavčanov)

str. 10 Ekonomika

ING Nationale-Nederlanden vlani ziskom 276 mil. Sk

Poisťovňa ING Nationale-Nederlanden, ktorá pôsobí v segmente životného poistenia, hospodárila v uplynulom roku s hrubým ziskom 276 mil. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 43 %. Hrubé predpísané poistné stúplo na medziročnej báze o 7 % a ku koncu decembra dosiahlo 2 mld. Sk, pričom počet platných poistiek presiahol 150 tisíc. Medziročne sa počet poistných zmlúv životnej poisťovne zvýšil o 17,7 %. Informoval o tom predseda výkonnej rady ING ČR & SR Ron van Oijen. Celkové aktíva poisťovne vzrástli vlani o 36 % a ku koncu decembra dosiahli 5,3 mld. Sk. V uplynulom roku vyplatila poisťovňa poistné plnenia vo výške 320 mil. Sk, pričom výška rezerv životnej poisťovne na krytie záväzkov voči poisteným dosiahla k ultimu roka 4,25 mld. Sk. ING Nationale-Nederlanden dosiahla vlani 13-percentný podiel na trhu životného poistenia a umiestnila sa na štvrtom mieste. V tomto roku plánuje skupina ING podľa Oijena zavŕšiť proces integrácie v SR aj ČR, vstúpiť na slovenský trh kolektívneho investovania uvedením podielových fondov a spoločnosť chce požiadať aj o povolenie na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne a tak sa zapojiť do penzijnej reformy. ING Bank chce poskytovať aj hypotéky. "Na trhu životného poistenia v SR očakávame od budúceho roku nárast približne o 15 %," konštatoval Oijen.

My ING