Nové ING Podielové fondy v dolároch a eurách (25.11.2003 , SME)

Nové ING Podielové fondy v dolároch a eurách (25.11.2003 , SME)

Zarábajú vaše peniaze? Táto otázka je v období znižovania úrokových sadzieb bankami veľmi citlivá. Je totiž stále ťažšie nájsť v širokej ponuke investičných produktov ten pravý. Riešenie prináša od prvého októbra t.r. globálna finančná skupina ING prostredníctvom pobočky ING BANK v Bratislave a finančných agentov poisťovne ING (známej ING Nationale-Nederlanden).

ING Podielové fondy sú založené v Luxembursku, krajine s výhodnými daňovými podmienkami. Dnes si slovenský investor si môže vybrať z ponuky fondov peňažného trhu, dlhopisových fondov a akciových fondov. Ako prvé boli predstavené fondy v slovenských korunách - ING Slovenský fond peňažného trhu a ING Slovenský dlhopisový fond, po ktorých nasledovali štyri novinky.

ING (L) Renta Fund Dollar je dlhopisový fond zameraný na dlhodobý rast investovaním do diverzifikovaného portfólia pevne úročených nástrojov v amerických dolároch. Investuje prevažne do nástrojov vydaných najkvalitnejšími emitentami ako sú vlády, nadnárodné spoločností, alebo špičkové korporácie privátneho sektora.

ING (L) Renta Euromix Bond je dlhopisový fond dosahujúci dlhodobý kapitálový rast v EUR investovaním do pevne úročených cenných papierov a nástrojov vydaných v európskych menách.

Fondy peňažného trhu sú určené pre konzervatívnych investorov, požadujúcich krátkodobé uloženie kapitálu s ’minimálnou mierou rizika a očakávajúcich zhodnotenie minimálne na úrovni výnosov z termínovaných vkladov v bankách. Výnos vyšší než miera inflácie je dôležitý pre investorov, ktorí sa rozhodli pre dlhopisové fondy. Pri tejto progresívnej stratégii investovania musia počítať s krátkodobými výkyvmi v cene fondu. Preto sa odporučená doba investovania pohybuje od 2 do 4 rokov.

Dlhodobé zhodnotenie kapitálu ponúkajú akciové fondy. Pri výbere tejto dynamickej stratégie investovania treba vziať do úvahy možnosť poklesu hodnoty investície a odporučenú dobu trvania investície minimálne päť rokov. Od novembra sú na Slovensku k dispozícii fondy ING (L) Invest European Equity a ING (L) Invest World.

ING (L) Invest European Equity denominovaný v EUR, investuje do diverzifikovaného portfólia akcií obchodovaných na oficiálnych európskych burzách. Prevažne do likvidných akcií nadnárodných spoločností s vedúcim postavením na trhu v svojom odbore. Najväčší podiel podľa odvetvia tvoria spoločnosti finančného, energetického a telekomunikačného sektora.

ING (L) Invest World bol založený s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast v Euro, investovaním do akcií spoločností obchodovaných na vyspelých svetových trhoch. Geograficky je orientovaný prevažne na firmy sídliace v USA, podlá štruktúry odvetví sa zameriava najviac na finančný, telekomunikačný a farmaceutický sektor.

Všetky fondy v dolároch a eurách, spravuje ING Investment Management, ktorý má štyri hlavné centrály - v Haagu, Bruseli, Hong Kongu a v Atlante, zodpovedné za koordináciu aktivít špecialistov vo viac než 25 krajinách. ING fondy v slovenských korunách spravuje ING Investment Management v ČR.

Minimálna hranica investície 165,96 € / 5 000 SKK a daňové zvýhodnenie umožní zhodnotiť vaše peniaze prostredníctvom ING aj vám.

Viac o podielových fondoch: ING a ING Kontaktné centrum 0850 111 464.

My ING