Od 1. apríla 2003 budú spoločnosti v rámci ING Česká a Slovenská republika vystupovať pod spoločnou značkou

Od 1. apríla 2003 budú spoločnosti v rámci ING Česká a Slovenská republika vystupovať pod spoločnou značkou

Od 1. apríla 2003 bude väčšina aktivít finančnej skupiny ING v Českej republike a Slovenskej republike prezentovaná pod jednou značkou – ING. Všetky divízie, distribučné kanály, produktové rady i jednotlivé formy externej a internej komunikácie budú zastrešované spoločným logom.

V obidvoch krajinách pôsobí ING v oblastiach životného poistenia, penzijného pripoistenia, bankovníctva a správy aktív. Týmto krokom chce skupina transformovať svoje rôzne značky do jednej silnej značky a zároveň tým podporiť jej silu a dôveryhodnosť.

"V týchto časoch sa dôvera v obchodného partnera stáva dôležitejším parametrom pre rastúci počet ľudí," hovorí Ron van Oijen, predseda Výkonnej rady pre ING Českú a Slovenskú republiku. „Naviac je podpora spoločnej značky jednoduchšia než podpora troch alebo viacero značiek zároveň."

Od 1. apríla 2003 sa teda už nebudú používať také značky, ako ING Nationale-Nederlanden, ING Penzijný fond či ING Bank. Zmena značky však nemá vplyv na obchodné názvy spoločností, ktoré do skupiny v obidvoch krajinách patria.

V globálnom merítku prechádza skupina rozsiahlou transformáciou značiek viacmenej od roku 2001. Proces teraz prebieha vo väčšine krajín všetkých kontinentov, kde skupina pôsobí.


ING pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac než 50 miliónov klientov. Z hľadiska trhovej kapitalizácie je jednou z najväčších finančných skupín na svete. V Slovenskej republike pôsobí od roku 1991 v oblastiach poisťovníctva, bankovníctva a správy aktív.