Originálna ponuka ING Životnej poisťovne: Životné poistenie KOMPLET

Originálna ponuka ING Životnej poisťovne: Životné poistenie KOMPLET

Produktové portfólio finančnej skupiny ING a jej životnej poisťovne, ktorá oslavuje svoje 10. výročie na Slovensku, je od začiatku októbra rozšírené o jedinečné riešenie kapitálového poistenia Životné poistenie KOMPLET.

„Slovenský trh životného poistenia vnímame ako trh s veľkým potenciálom rastu. Som preto úprimne rád, že desiate výročie nášho pôsobenia na slovenskom trhu životného poistenia podčiarkneme aj uvedením originálneho produktu, akým je životné poistenie KOMPLET. Vďaka svojej flexibilite prináša riešenie potrieb širokej škály klientov, od jednotlivcov po rodiny s deťmi a zároveň napĺňa našu stratégiu vytvárať štandardy v pomoci klientom manažovať ich finančnú budúcnosť,“ uviedol generálny riaditeľ pre životné poistenia a dôchodky Frans van der Ent.

Životné poistenie KOMPLET je kapitálové životné poistenie s bežne plateným poistným a garantovanou technickou úrokovou mierou. Zároveň jednou poistnou zmluvou umožňuje poistiť okrem seba aj svojho partnera, inú dospelú osobu či deti.

Produkt prináša unikátnu kombináciu najvýhodnejších vlastností tradičných a investičných produktov, konkrétne kombináciu garancie poistnej sumy na dožitie, flexibility poistenia a možnosti investovať do fondov životného poistenia. Samozrejmosťou je možnosť zmeniť rozsah poistného krytia s využitím 9 druhov pripoistení. Zaujímavosťou je možnosť účasti a priebežného menenia druhého poisteného, ktorého účasť v zmluvnom vzťahu však nie je podmienkou.

Voľné finančné prostriedky môže klient investovať do navýšenia poistnej sumy na dožitie, ale aj do nákupu podielových jednotiek finančných fondov životného poistenia alebo do ich garantovanej formy, kedy sa v prípade smrti poisteného vyplatí vyššia z hodnôt – hodnota osobného účtu (po investovaní) alebo hodnota vložených prostriedkov.

Uvedenie produktu je podporené marketingovou kampaňou, vrátane špeciálneho rozhlasového projektu a súťažou o 5 luxusných dovoleniek a celoročnú rentu vo výške 16 594,95 € / 500 000 SKK. Dovolenky budú losované týždenne, a to od 45. týždňa. Výherca renty, ktorý bude dostávať mesačnú platbu od ING počas roku 2007 bude vylosovaný 19. 1. 2007.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.