Polročné hospodárske výsledky: aktíva v správe ING Retail vzrástli medziročne o 9,2 %

Polročné hospodárske výsledky: aktíva v správe ING Retail vzrástli medziročne o 9,2 %

Bratislava (12. augusta 2009) – Retailová časť spoločnosti ING (zahrňujúca životnú poisťovňu, penzijný fond, sporiaci účet a podielové fondy) zaznamenala v prvej polovici roku 2009 nárast väčšiny hlavných ekonomických ukazovateľov. Medziročné výsledky ING Retail vykazujú najvýznamnejší nárast u aktív v správe o 9,2 %.

Množstvo klientov spoločnosti vzrástlo o 3,1 % a dosiahlo viac než trištvrte miliónu. Aktíva v správe, ktoré sú pre poisťovacie inštitúcie kľúčovým ukazovateľom, vzrástli medziročne o 9,2 % a ING Retail teraz spravuje takmer 1,4 miliardy € / 42,17 miliárd SKK. Čistý zisk spoločnosti klesol o 11,8 % a k 30.6.2009 činil 2,5 miliónu € / 75,3 miliónu SKK.

Pokles čistého zisku je spôsobený jednorazovým nárastom rezerv k dlžnému poistnému, pričom ostatné prevádzkovo-technické ukazovatele vykazujú stabilný rast.

„Máme za sebou veľmi náročné obdobie, a preto považujem aktuálne výsledky za solídne,“ komentuje výsledky generálna riaditeľka a predsedkyňa výkonnej rady ING ČR/SR Alexis George. „Trend hospodárskych ukazovateľov naznačuje, že ľudia si uvedomujú, aké je pre nich poistenie dôležité.“

Celkové výsledky retailovej časti ING

K 30.6.2008 K 30.6.2009 Medziročná zmena
Aktíva v správe* 1 264 249 1 380 529 9,2%
Počet klientov 729 100 752 006 3,1%
Čistý zisk* 2 914 2 570 -11,8%

*v tisícoch EUR

 

***

ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív v takmer 50 krajinách sveta. Podľa najnovších rebríčkov časopisu Fortune Global 500 je z hľadiska tržieb ING najväčšou finančnou skupinou na svete.

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: