Povinnosť overovať podpis žiadateľa na všetkých žiadostiach o dávku dds

Povinnosť overovať podpis žiadateľa na všetkých žiadostiach o dávku dds

V záujme bezpečnej identifikácie žiadateľa o dávku, spoločnosť s účinnosťou od 1. 9. 2007 vyžaduje pri každej žiadosti o dávku doplnkového dôchodkového sporenia overený podpis žiadateľa. Spoločnosť bude akceptovať overenie realizované poverenou osobou spoločnosti, príp. notárom alebo matrikou.