Prvý retailový bankový produkt ING slávi na slovenskom trhu za prvý rok pôsobenia úspechy

Prvý retailový bankový produkt ING slávi na slovenskom trhu za prvý rok pôsobenia úspechy

Prvý retailový bankový produkt ING slávi na slovenskom trhu za prvý rok pôsobenia úspechy ING KONTO = 4,60% vysoký úrok, žiadne poplatky, flexibilita a najdôveryhodnejšia banka Bratislava 16. januára 2003 Globálna finančná skupina holandského pôvodu ING, reprezentovaná na Slovensku dvoma subjektami – životonou poisťovňou ING Nationale-Nederlanden, a ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky so sídlom v Bratislave priniesla v januári 2002 na slovenský trh svoj prvý retailový bankový produkt ING KONTO.

Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa pre retailové finančné služby ING v Slovenskej republike a v Českej republike Ewouta L. Steenbergena je ING KONTO úspešným bankovým produktom s celkovými vkladmi viac ako 1,53 miliardy Sk a priemerným zostatkom na účte vysoko prevyšujúcim konkurečné bankové produkty.

ING KONTO s úrokovou sadzbou 4,60 % bez akejkoľvek viazanosti finančných prostriedkov je unikátnou kombináciou výhod termínovaného vkladu a bežného účtu.

Spája v sebe 4 výhody, na slovenskom trhu - veľmi vysoká úroková miera, žiadane poplatky, žiadna viazanosť, čiže flexibilita a vysoká bezpečnosť, teda najdôveryhodnejšia banka na Slovensku.

35%ný podiel účtov otvorených a spravovaných prostredíctvom internetu a 37% prostredníctvom finančných agentov ING Nationale-Nederlanden potvrdila aj na Slovensku úspešnosť a správnosť distribučnej stratégie ING, známej ako click-call-face. Pohodlný prístup k účtu je umožnený prostredníctvom internetu (www. ingkonto.sk -click), automatickej hlasovej služby a ING Kontaktného centra (na čísle 0850 111 464-call), finančných agentov ING Nationale-Nederlanden alebo návštevy klientského pracoviska ING Oranžový dom ( na Kolárskej ulici 6, v Bratislave-face).

Cieľom ING v oblasti retailového bankovníctva na Slovensku je aj naďalej byť druhou bankou pre všetkých slovenských občanov, udržať najvyššiu úrokovú sadzbu a ostať vyzývateľom pre bankové produkty starého štýlu.


ING Group pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 100 000 zamestnancov. Je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie. V Českej republike a v Slovenskej republike pôsobí od roku 1991. ING KONTO prináša ING Nationale-Nederlanden a poskytuje ING BANK N.V., pobočka Bratislava, banka s najvyšším ratingovým ohodnotením (AA-) bankovej inštitúcie na Slovensku. Prvou klientkou a vlastníčkou ING KONTA je od 16.1.2002 najlepšia slovenská plavkyňa pani Martina Moravcová.