Stabilitu a istý zisk prináša StabilProfit od ING

Stabilitu a istý zisk prináša StabilProfit od ING

Spoločnosť ING, ponúka v období od 25. mája do 31. augusta, jedinečné kapitálové životné poistenie StabilProfit. Istý výnos, kvalitná poistná ochrana a jednoduché uzavretie poistenia bez zdravotnej prehliadky, to sú len niektoré z výhod tohto produktu životného poistenia.

StabilProfit v sebe spája istotu životného poistenia a garantovaného zhodnotenia investícií. „Vždy sa snažíme vyjsť v ústrety prianiam a požiadavkam našich zákazníkov. Klienti chcú jednoduché a efektívne riešenia a to im StabilProfit prináša,“ komentoval Viktor Kouřil, riaditeľ pre produkty životného poistenia ING ČR/SR uvedenie tohto poistenia na trh.
Jeho výnimočnosť, okrem samozrejmej poistnej ochrany, spočíva predovšetkým v garantovanom celkovom 15% výnose. Po skončení päťročného poistného obdobia je tak klientovi vyplatených 115 % sporiacej časti poistného, ktorej výška sa líši v závislosti na pohlaví a veku. Jednorázový spôsob platenia a minimálna výška poistného 2500 € / 75 315 SKK svedčia o úspornom efekte tohto životného poistenia.
Naviac, napriek tomu, že sa jedná o životné poistenie, spoločnosť ING pri podpise zmluvy nepožaduje zdravotnú prehliadku ani nezávislý lekársky posudok zdravotného stavu. Túto výhodu ocenia predovšetkým záujemci, ktorí sú bežne nepoistiteľní. Produkt je určený fyzickým aj právnickým osobám

V čase trvajúcej hospodárskej krízy, túžime po bezpečí a hľadáme istotu najmä vo finančnej oblasti, ako ukazujú mnohé prieskumy. Potrebujeme spoľahlivo uložiť peniaze, nechceme zbytočne riskovať a nevieme, kto sa o naše financie dobre postará. „Naši klienti chcú vedieť, že je o nich a o ich financie dobre postarané. Predstavením StabilProfitu tak reagujeme na silnejúci dopyt po práve takomto produkte, ktorý by zaručoval návratnosť vloženého kapitálu a zároveň by bol poistnou ochranou, tak dôležitou práve v dnešných časoch,“ vysvetlil Viktor Kouřil, riaditeľ pre produkty životného poistenia ING ČR/SR

Viac informácií o kapitálovom životnom poistení StabilProfit na www.ing.sk

***
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac ako 50 krajinách sveta. Podľa najnovšieho rebríčka časopisu Fortune je ING z hľadiska tržieb najväčšia finančná inštitúcia na svete.

Tlačové informácie: Alexandra Gjurić, hovorkyňa, tel.: 257 473 290; fax: 257 473 555; e-mail: