Takmer tretina slovenských domácností pocítila dopad finančnej krízy

Takmer tretina slovenských domácností pocítila dopad finančnej krízy

Podľa výskumu, ktorý si pravidelne necháva spracovávať ING medzi slovenskými domácnosťami, celkom 29 % domácností už pocítilo dopad finančnej krízy. Napriek tomu však väčšinou neplánujú výrazné zmeny vo svojich výdavkoch na finančné produkty. Z výskumu tiež vyplynulo, že len 3 % Slovákov je o kríze veľmi dobre informovaných.

O tom, že slovenská populácia intenzívne vníma nepriaznivé dopady krízy, vypovedá skutočnosť, že 36 % domácností považuje svoju súčasnú situáciu za horšiu ako v predchádzajúcom roku. Zhoršenie svojej situácie v budúcom roku očakáva 22 % domácností. Viac ako polovica respondentov vidí svoju súčasnú situáciu rovnako ako minulý rok, zlepšenie situácie očakáva len 15 % populácie. Tieto závery vyplynuli z výskumu, ktorý pre spoločnosť ING realizuje výskumná agentúra TNS AISA Slovakia.

Slováci majú zmiešané pocity z prognóz budúceho vývoja finančnej krízy. 49 % Slovákov očakáva, že ich kríza ešte len v budúcnosti zasiahne. Finančnej krízy sa neobáva len 9 % respondentov. Podľa výsledkov výskumu, verejnosť nestráca optimizmus a má chuť s nepriaznivými podmienkami ďalej bojovať.

Informovanosť obyvateľov Slovenska o prebiehajúcej ekonomickej kríze je nedostatočná. Za skutočne dobre informovaných v súvislosti s krízou sa považujú prekvapivo len 3 % Slovákov. Napriek množstvu informácií, ktoré média za posledný rok Slovákom o kríze ponúkli, 89 % z nich má len dobré alebo nejaké informácie. Zvyšných 8 % populácie dokonca vo výskume deklaruje, že o kríze iba počuli, ale inak o nej nemajú podrobnejšie informácie.

Výskum sledoval tiež vplyv ekonomickej krízy na finančné správanie domácností a ich plánované zmeny na finančných produktoch. Domácnosti vo všeobecnosti zatiaľ neplánujú výrazné zmeny vo výdavkoch na finančné produkty, ani rušenie zmluvných finančných produktov. Zrušenie doplnkového dôchodkového sporenia vyslovene odmieta 61 % obyvateľov, zrušenie životného poistenia dokonca 65 %. O vystúpení z II. piliera začína uvažovať len 9 % populácie.

Ako produkt s vysokým potenciálom sa javia sporiace účty, pri ktorých 4 % obyvateľov plánujú navýšenie kapitálu. Slováci vnímajú obdobie krízy ako správny čas na zodpovednejšie správanie v oblasti financií. Celkovo 25 % populácie uvažuje viac ako predtým o tom, že je vhodná doba, aby začali sporiť.

Obdobný výskum realizovala spoločnosť ING aj v Českej republike. Postoj Slovákov voči kríze je negatívnejší ako u Čechov. Zasiahnutie krízou pocítilo 38 % Čechov, o 9 % viac ako Slovákov. 49 % Slovákov jej zásah ešte len očakáva (oproti 41 % českého obyvateľstva).

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: