Úspešné životné poistenie GarantING opäť štartuje

Úspešné životné poistenie GarantING opäť štartuje

Spoločnosť ING Životná poisťovňa uvádza na trh už štvrtú tranžu jednorazovo plateného životného poistenia GarantING. Hlavnou výhodou GarantING je garantovaná 100% návratnosť investícii s možnosťou výnosu až do výšky 50 % vkladu po piatich rokoch. Záujemcovia si môžu toto úspešné poistenie vybaviť od 20. septembra do 13. decembra 2010.

„Najdôležitejším a taktiež najviac sledovaným faktorom je garantovaná 100% návratnosť vložených prostriedkov a možnosť zaujímavého, až 50% zhodnotenia,“ popísal poistenie Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa, a.s. GarantING je obľúbeným produktom i kvôli svojej jednoduchosti. Poistné na celé päťročné obdobie je zaplatené jednorazovo a klient si ďalej nemusí strážiť pravidelné mesačné platby. A navyše, pri zriaďovaní GarantING nie je potrebné posúdenie zdravotného stavu.

Nespornou výhodou GarantING je i tzv. aktívna správa, ktorá sleduje trendy na trhu a reaguje na ne optimalizáciou portfólia investícií. Cieľom je rýchlo korigovať prípadné výkyvy na finančnom trhu. Výsledkom je maximalizácia výnosu pre klienta. Výnos je viazaný na výkonnosť 4 indexov – dvoch akciových, jedného obligačného a jedného komoditného. ING tak chce vyjsť v ústrety všetkým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o svet investícii, ale nemajú dostatok skúseností s priamymi investíciami.

Ako sa zdá, túto výhodu si klienti dobre uvedomujú. Všetky predchádzajúce tranže boli veľmi úspešné. V tej poslednej, tretej, sa poistenie predalo celkom za takmer 1,9 milióna € / 57,23 milióna SKK.

Základné parametre GarantING

  • Jednoduchá forma investovania dostupná každému 
  • Garantovaná návratnosť investovanej sumy 
  • Poistenie bez overovania zdravotného stavu 
  • Počas trvania investície peniaze kedykoľvek k dispozícii, možnosť predčasného výberu 
  • Možnosť voľby, či bude poistné plnenie v prípade úmrtia vyplatené ihneď, alebo na konci poistnej doby
  • Minimálna výška investície 3 300 € / 99 415,80 SKK
  • Limitovaná ponuka od 20. 9. 2010 do 13.12.2010, alebo do naplnenia tranže