Vaše peniaze sú v ING v bezpečí

Vaše peniaze sú v ING v bezpečí

Klienti ING SR nemusia mať o svoje financie spravované ING Group žiadne obavy. Súčasná situácia na svetových finančných trhoch nemá vplyv na fungovanie ING v globálnom meradle, SR nie je výnimkou.

  • ING je veľmi konzervatívne pri riadení rizík. To je jeden z hlavných princípov akým robíme náš obchod, a ktorý sa ukázal ako veľmi dôležitý v priebehu krízy likvidity.
  • ING má veľmi silnú pozíciu, ktorú finančná kríza v žiadnom prípade neohrozila. Likvidita prostriedkov v ING je veľmi robustná a ING tak ostáva kľudným prístavom pre svojich klientov.
  • ING je medzinárodná finančná inštitúcia pôsobiaca na niekoľkých kontinentoch. 80 % tržieb ING je realizovaných mimo USA.
  • ING nie je možné porovnávať s investičnými bankami, nevyhľadávame rizikové investície. Sme poisťovňa, rovnako ako aj banka pre malých klientov a veľké spoločnosti.
  • ING je jedna z najväčších bánk sústreďujúcich sa na sporenie na celom svete. ING má 85 miliónov klientov, ktorí majú na našich účtoch približne 1,5 biliónov € / 45,189 biliónov SKK.
  • Čistý zisk ING Group v roku 2007 činil 9.241 miliárd € / 278,394 miliárd SKK.