Vyjadrenie pre média k ING Centru zdieľaných služieb

Vyjadrenie pre média k ING Centru zdieľaných služieb

Od roku 2008 pracuje ING Insurance Stredná Európa na regionálnom projekte, ktorého cieľom je zlepšiť služby pre klientov a zefektívniť jednotlivé procesy. V súčasnosti vrcholí finalizácia jednej z fáz projektu, ktorej výsledkom bude zriadenie Centra zdieľaných služieb s regionálnou pôsobnosťou.

Uvedené centrum bude zodpovedné za riešenie niektorých úloh finančného oddelenia, IT a prevádzky. Služby, ktoré sú v priamom vzťahu s obchodom a marketingom, budú ponechané v kompetencii jednotlivých krajín.

Dôvodom na vybudovanie Centra zdieľaných služieb je racionalizácia prevádzky v ING Insurance Stredná Európa, zníženie nákladov jednotlivých krajín a využitie výhod, ktoré ING dáva jej obchodná sila v regióne. Centrum zdieľaných služieb, ktoré bude situované v meste Kluž-Napoca v Rumunsku, bude poskytovať služby a riešiť úlohy viacerých krajín regiónu ING Insurance Stredná Európa, konkrétne sa jedná o krajiny Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko.

Prvé krajiny, ktoré v rámci projektu premiestnia niektoré činnosti oddelení prevádzky, financií a IT do nového Centra zdieľaných služieb, budú Česká republika a Slovensko. Predpokladáme, že presun začne vo štvrtom kvartáli 2010. Tento krok nám umožní lepšie riadiť náklady, zvýšiť našu konkurencieschopnosť a vylepšiť produktové portfólio ING ČR/SR. Cieľom ING je rast a posilnenie pozícií v strednej Európe. Napriek tomu manažment ING očakáva, že dôsledkom zriadenia Centra zdieľaných služieb bude prepúšťanie a je pripravený ponúknuť odchádzajúcim zamestnancom nadštandartnú podporu.

Na klientov by presun nemal mať žiaden dopad, pretože ľudia, s ktorými sú v priamom kontakte (napr. Kontaktné centrum, obchod a marketing), zostanú i naďalej v Českej republike a na Slovensku. ING ČR/SR chce byť i v budúcnosti kľúčovým hráčom v rámci regiónu ING Stredná Európa a rozvíjať svoje aktivity ma miestnych trhoch.

***

ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív v takmer 50 krajinách sveta. Podľa najnovších rebríčkov časopisu Fortune Global 500 je z hľadiska tržieb ING najväčšou finančnou skupinou na svete.

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: