Výročné výsledky ING v SR

Výročné výsledky ING v SR

  31/12/ 2002 31/12/2001 zmena
Hrubý zisk 431 mil. Sk 379 mil. Sk + 13,6 %
Počet klientov 145 377 107 505 + 35 %
Aktíva celkom 51,9 mld. Sk 28,5 mld. Sk + 82 %

Výsledky životnej poisťovne ING Nationale-Nederlanden and ING BANK N.V., pobocka zahranicnej banky (Bratislava)

V roku 2002 životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden vykázala 43 percentný rast hrubého zisku, ktorý stúpol z 193 mil. Sk na 276 milónov Sk. Celkové aktíva sa zvýšili o 36% na úroveň 5.3 mld. Sk.

Hrubé predpísané poistné vzrástlo na 2 mld. Sk z úrovne 1,9 mld. Sk vykázanej v decembri 2001, pričom počet platných poistiek dosiahol 17,7 % rast z 127 707 na 150 333. V roku 2002 boli vyplatené poistné plnenia vo výške 320 miliónov Sk, pričom výška rezerv životnej poisťovne na krytie záväzkov voči poisteným dosiahla 4,25 mld. Sk k 31.12.2002.

  2002 2001 zmena
Hr. predpísané poistné 2,0 mld. Sk 1.9 mld. Sk 7 %
Aktíva celkom 5,3 mld. Sk 3.9 mld. Sk 36%
Hrubý zisk 276mil. Sk 193 mil. Sk 43%

ING BANK N.V., pobocka zahranicnej banky vykázala v roku 2002 89,4%-ný rast celkových aktív až na úroveň 46,6 mld. Sk (z 24,6 mld. Sk v decembri 2001)

Úvery poskytnuté klientom predstavovali 14,8 mld. Sk, čo je nárast o 15% z minuloročnej úrovne 12,9 mld. Sk. Celkové vklady od klientov vzrástli o 20 % na úroveň 15,7 mld. Sk a hospodársky výsledok pred zdanením bol 155 miliónov k 31. 12. 2002.

ING BANK vstúpila na slovenský retailový bankový trh v januári 2002 so svojim prvým produktom v tejto oblasti – sporivým účtov ING KONTO. ING KONTO je úspešný bankový produkt, ktorý prilákal celkové vklady prevyšujúce hranicu 1,83 mld. Sk, pričom priemerný zostatok na jednotlivých účtoch silne prevyšuje konkurenčné bankové produkty. Cieľom ING v tejto oblasti je stať sa druhou bankou pre slovenských občanov, naďalej ponúkať najvyššiu úrokovú sadzbu a ostať vyzývateľom pre bankové produkty starého štýlu.

ING v strednej Európe už štvrtýkrát v poradí získala prestížne ocenenie "Best Cash Management Bank in Eastern Europe", ktoré udeľuje najvplyvnejší svetový magazín Treasury Management International.

  2002 2001 zmena
Vklady klientov 15.7 mld. Sk 13.1 mld Sk 20 %
Aktíva celkom 46.6 mld.Sk 24.6 mld. Sk 89 %
Hrubý Zisk 155 mil. Sk 186 mil. Sk - 16 %  

ING SR v spoločnosti

ING GROUP podporuje najlepších športovcov na celom svete. Na Slovensku sme s hrdosťou Generálnym partnerom nových majstrov sveta – slovenského hokejového tímu a Generálnym partnerom Siene slávy ľadového hokeja.

"ING považuje sponzoring za nástroj na budovanie dlhodobých vzťahov so spoločnosťou. Radi by sme pokračovali v našej snahe a podporovali nielen národný tím, ale napríklad aj regionálne kluby a úspešných slovenských športovcov." povedal Ron van Oijen, predseda Výkonnej rady ING ČR&SR.

Preto sa ING rozhodlo vytvoriť podmienky aj pre ďalšie úspechy fenomenálnej slovenskej plavkyne Martiny Moravcovej. Podpis zmluvy o sponzorstve s prvou vlastníčkou ING KONTA na Slovensku bol potvrdením vzájomnej dôvery a viery v úspech.

V roku 2002 ING podporilo rôzne charitatívne projekty napr. Benefinčný koncert na podporu onkológie v Trenčíne alebo Detský fond SR.

Zároveň ING v SR spolu so Spojenými Holandskými fondami založilo Nadáciu na podporu sociálnych zmien – SOCIA. Poslaním nadácie je podporovať reformu sociálneho systému, zvýšiť kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a posilniť sociálnu solidaritu obyvateľov Slovenska týmto spôsobom. Od novembra 2002 začal v rámci nadácie pracovať špeciálny Charitatívny fond LION zameraný na podporu ľudí v núdzi. Finančné príspevky bude udeľovať po posúdení žiadostí a projektov, ktoré budú doručené do 15. marca 2003.


ING pôsobí v 65 krajinách sveta a má 110,000 zamestnancov. Z hľadiska trhovej kapitalizácie patrí k najväčším finančným inštitúciam v Európe. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a zahŕňa životnú poisťovňu ING Nationale-Nederlanden a ING Bank N.V., pobočku zahraničnej banky.