Zachovanie životného štandardu na dôchodku je v našich rukách

Zachovanie životného štandardu na dôchodku je v našich rukách

Priemerný starobný dôchodok Slovákov sa nerovná ani len polovici priemernej hrubej mesačnej mzdy. Naopak v Európe priemerný dôchodok tvorí až 70 % doterajšieho príjmu. Pokiaľsi takchcú dnešní i budúci seniori zachovať kvalitný životný štandard, musia sa o to postarať sami.

Dôchodok zmení veľa vecí, najmä sa musíme pripraviť na zníženie životného štandardu, na ktorý sme si počas aktívneho života zvykli. Podľa štatistík z roku 2010 totiž priemerná mzda tvorila 769 Eur, priemerný starobný dôchodok bol však 352,54 Eur. Napriek tomu, že by sa vstupom do dôchodku naše životné náklady mali znížiť približne o tretinu, dôchodok klesne o viac ako polovicu. Po zaplatení nevyhnutných položiek, ako prenájom, energie a lieky, tak starým ľuďom zostane v priemere iba necelých 200 Eur. V krajinách Európy pritom dôchodok korešponduje s potrebami seniorov a v porovnaní s príjmami ekonomicky aktívnych ľudí je nižší len o 30 %.

Podľa socio-demografických údajov celá Európa, bez výnimky Slovenska, starne. Zatiaľ čo dnes na jedného dôchodcu pripadajú takmer traja pracujúci, v roku 2050 to bude len jeden. Aktuálne správy hovoria, že terajšie nastavenie priebežného systému je neudržateľné a bude potrebovať významnejšie a nielen kozmetické zásahy..

„Ak chceme dosiahnuť, aby viac než štvrtina slovenskej populácie nežila na hranici chudoby a mala status aktívnych a spoločnosťou rešpektovaných ľudí, je potrebné spojiť 2 faktory: správne nastavený dôchodkový systém a vlastné prospievanie aj s podporou zamestnávateľov,“ vysvetlil Vladislav Matej, výkonný riaditeľ SOCIA.

Príležitosť odvádzať si prostriedky nad rámec povinných 18 % ponúka dobrovoľný tretí pilier dôchodkového sporenia. Minulý rok zaznamenali fondy Dôchodcovských správcovských spoločností nárast o 89,34 milióna Eur. „V III. pilieri si sporí vyše 716 tisíc Slovákov, z toho 293 tisíc sa rozhodlo pre spoločnosť ING Tatry–Sympatia, d.d.s., a.s.,“ komentoval Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Tatry–Sympatia, d.d.s., a.s. Ako dodal: „Správnym krokom vpred je skutočnosť, že až na 93 % zmlúv s ING prispievajú účastníkom aj ich zamestnávatelia.“


Spolupráca ING a SOCIA, nadácia na podporu sociálnych zmien
V roku 2010 sa spoločnosť ING stala generálnym partnerom kampane a verejnej zbierky zameranej
na seniorov „Staroba sa nás dotýka“. Iniciátorom a realizátorom kampane je nadácia SOCIA, ktorá sa aj v spolupráci s ING snaží upozorniť na problémy seniorského veku a prispieť k budovaniu pozitívneho obrazu o starobe.