Archív Výročných správ AEGON, d.s.s., a.s., zanikajúcej zlúčením k 1. 11. 2019